Bán CHTT tầng 3 nhà K1 - Hào Nam, Giảng Võ

<span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">B&aacute;n CHTT tầng 3 nh&agrave; K1 - H&agrave;o Nam, Giảng V&otilde;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Nh&agrave; tập thể K1 H&agrave;o Nam, Giảng V&otilde;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Căn hộ tầng 3 , diện t&iacute;ch sử dụng 40m2: gồm 2 Ph&ograve;ng, bếp, kh&aacute;ch, wc, ban c&ocirc;ng, l&ocirc;gia đẹp.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Vị tr&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng thuận tiện sinh hoạt. gần trường. chợ an ninh d&acirc;n tr&iacute; cao.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">Gi&aacute; b&aacute;n: 1.55 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Li&ecirc;n hệ A. Thắng: 0888358855 để được tư vấn v&agrave; đi xem nh&agrave;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Nhận k&yacute; gửi mua b&aacute;n nh&agrave; đất chung cư</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-chtt-tang-3-nha-k1-hao-nam-giang-vo

Bán nhà Hà Nội, Tôn Đức Thắng 1,9 tỷ

<span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">B&aacute;n nh&agrave; H&agrave; Nội, T&ocirc;n Đức Thắng 1,9 tỷ</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Nh&agrave; ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1, Phường H&agrave;ng Bột</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ DT sổ đỏ 23m2 x&acirc;y dựng 4 tầng ki&ecirc;n cố</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Thiết kế 03 PN, 2 WC, bếp, kh&aacute;ch, l&ocirc; gia</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Phụ kh&eacute;p k&iacute;n điện nước khỏe.</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Khu trung t&acirc;m gần chợ. Trường học, mầm non, khu c&aacute;n bộ d&acirc;n tr&iacute;, y&ecirc;n tĩnh.</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Taxi đỗ c&aacute;ch 10m, v&agrave;i bước ch&acirc;n ra phố T&ocirc;n Đức Thắng</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Gi&aacute;: 1,9 tỷ</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">LH A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-ha-noi-ton-duc-thang-19-ty

Sealed type 3-phase distribution oil immersed transformer 2500 KVA

<p>MBT SPECIALISE IN:&nbsp;</p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/36alZh1" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;step up transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/36alZh1" target="_blank">step up transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/39kuJDq" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;buy transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/39kuJDq" target="_blank">buy transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3pYrZ4i" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321539,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;9&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16711680},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;single phase transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(255, 0, 0);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3pYrZ4i" target="_blank">single phase transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3l8alaG" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321539,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;9&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;transformer price&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3l8alaG" target="_blank">transformer price</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/2J0rRkm" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;amorphous transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/2J0rRkm" target="_blank">amorphous transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3nVJJLT" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;solar transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3nVJJLT" target="_blank">solar transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3pWTQ4R" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;transformer materials&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3pWTQ4R" target="_blank">transformer materials</a></span></p> <p>&nbsp;</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/sealed-type-3phase-distribution-oil-immersed-transformer-2500-kva

Nhỉnh 6 tỷ nhà phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, oto cạnh nhà

<span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Nhỉnh 6 tỷ nh&agrave; phường &Ocirc; Chợ Dừa, quận Đống Đa, oto cạnh nh&agrave;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Diện t&iacute;ch thực 45m2, diện t&iacute;ch sổ đỏ 42,9m2x4 tầng+tum, mặt tiền 8m, hướng Đ&ocirc;ng Nam, x&acirc;y tường 20 ki&ecirc;n cố, chắc chắn, tho&aacute;ng đẹp, thiết kế 04 PN, 3 VS, Kh&aacute;ch, Bếp. Oto dừng đỗ v&agrave;i bước ch&acirc;n, c&oacute; b&atilde;i tr&ocirc;ng &ocirc; t&ocirc; ng&agrave;y đ&ecirc;m gần đ&oacute;.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Gi&aacute; 6.4 tỷ c&oacute; thương lượng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nhinh-6-ty-nha-phuong-o-cho-dua-quan-dong-da-oto-canh-nha

Sealed type 3-phase distribution oil immersed transformer 750KVA

<h6 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: var(--h-margin-bottom); font-weight: var(--h-font-weight); line-height: 1.5; font-size: 1rem; color: var(--heading-color); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;;">Product specifications</h6> <p class="product-description" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(73, 80, 87); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 16px;">&nbsp;</p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(73, 80, 87); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Rated power: 750kVA&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Voltage: 22/0,4kV</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Winding connection: Dyn11/ Yyn0</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Max. no-load loss (Po): 845W</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Max. short-circuit loss(Pk): 6540W&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Max.&nbsp;no-load current(I0): 1%&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Min. short circuit voltage(Uk ): 5%&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;">Standard: : TCVN 6306 (IEC 60076); Decision&nbsp;62 / QĐ &ndash; EVN (Vietnam),&nbsp;ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 (International)</li> </ul> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><a href="https://ift.tt/3l37Vdm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MBT</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> is a brand of </span><a href="https://ift.tt/2HzMmUf" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Transformer products</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3pZkSZv" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer manufacturer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> that have a high reputation in the market. With the strength of experience and technological lines in manufacturing, a good team of engineers, skilled technical workers, and abundant customer partners in many areas, so we are always leading about quality of service (</span><a href="https://ift.tt/3l2fh0L" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer maintenance</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">) and price.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MBT</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Electrical Equipment JSC</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> offers a wide range of </span><a href="https://ift.tt/33g0WYJ" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">dry type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> and oil immersed transformer, </span><a href="https://ift.tt/3l4xnPV" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">sealed type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> for solar energy applications and components, </span><a href="https://ift.tt/3pWTQ4R" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">replacement parts</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, and services. With the </span><a href="https://ift.tt/2J0rRkm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">amorphous transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3fAEtKS" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">distribution transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/39ewK3W" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">oil immersed transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/2V0iAew" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">power transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> manufacturing basis and strict quality control process, MBT can supply and manufacture top quality transformer in Vietnam and the world.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Whether you need transformers, </span><a href="https://ift.tt/3nOj4k2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">three phase transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/363yKdl" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">three phase amorphous transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3l4xnPV" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">sealed type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3nUML38" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">open type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3nVJJLT" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">solar transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3pTbO8m" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">RMU cabinnet</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> for AC or DC voltages, 50-60 Hz and IEC or IEEE standards, MBT </span><a href="https://ift.tt/3l37Vdm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer company</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> technologies and innovations can increase solar reliability while reducing impact environment and reducing life cycle costs.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MBT </span><a href="https://ift.tt/3nVJJLT" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">solar transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> are designed for installation in all environmental conditions. Generation units are custom designed to meet all applicable standards, regulations, and customer specifications. Oil immersed transformer and </span><a href="https://ift.tt/2IYdayg" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">dry type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> are rated for their solar generating capacity and array voltage level, meeting all applicable standards and regulations in force and energy efficiency. </span><a href="https://ift.tt/39ewK3W" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oil filled transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3fujSI2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">power transformer rating</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> can be manufactured and tested with mineral oil or liquid ester (natural or synthetic).&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">We design, manufacture, and supply all kinds of </span><a href="https://ift.tt/33dvWIw" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">electrical cabinet</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/363o52n" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">types of transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3pWTQ4R" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer materials</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/2V0OSpC" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer oil</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> with a dedicated project manager and a 24-month guarantee from dispatch.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">With the business motto: &quot;A satisfied customer is the best business strategy of all,&quot; and over 11 years of experience in transformer design and </span><a href="https://ift.tt/3pZkSZv" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Transformer supplier</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">. We, MBT, are confident of being the best </span><a href="https://ift.tt/3nOj4k2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> manufacturer in Vietnam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">If you want a </span><a href="https://ift.tt/3l8alaG" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer price</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3l37Vdm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">vietnam transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Contact immediately </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(52, 152, 219); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">+84 913 006 538</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> or email: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(52, 152, 219); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">info@mbt.vn</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> for a free consultation and support and receive the most preferential quotation.</span></span></p> <div>&nbsp;</div>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/sealed-type-3phase-distribution-oil-immersed-transformer-750kva

Phân lô Thái Hà, vài bước chân ra phố, 3 tầng ở ngay, hơn 3 Tỷ

Ph&acirc;n l&ocirc; Th&aacute;i H&agrave;, v&agrave;i bước ch&acirc;n ra phố, 3 tầng ở ngay, hơn 3 Tỷ<br /> 3.55 tỷ c&oacute; nh&agrave; ph&acirc;n l&ocirc; phố Th&aacute;i H&agrave;, quận Đống Đa.<br /> Diện t&iacute;ch 36.5m2 x 3 tầng, 2 ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng bếp, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, s&acirc;n phơi.<br /> Ng&otilde; n&ocirc;ng, xe ba g&aacute;c, c&aacute;ch mặt phố chỉ v&agrave;i bước ch&acirc;n.<br /> Chủ trước mua cho con học đại học, giờ về qu&ecirc; sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc, n&ecirc;n cần b&aacute;n.<br /> Xung quanh to&agrave;n c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức sinh sống, an l&agrave;nh, y&ecirc;n tĩnh.<br /> Sổ đẹp, ch&iacute;nh chủ, thiện ch&iacute; b&aacute;n.<br /> Gi&aacute; chỉ 3.55 tỷ<br /> Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; A. Thắng: 0888358855 Chuy&ecirc;n nh&agrave; đẹp khu Đống Đa.<br /> Cảm ơn đ&atilde; đọc tinPh&acirc;n l&ocirc; Th&aacute;i H&agrave;, v&agrave;i bước ch&acirc;n ra phố, 3 tầng ở ngay, hơn 3 Tỷ

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/phan-lo-thai-ha-vai-buoc-chan-ra-pho-3-tang-o-ngay-hon-3-ty

Căn hộ 2PN Golden Field Mỹ Đình, full đồ đẹp, view thoáng

<span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Căn hộ 2PN Golden Field Mỹ Đ&igrave;nh, full đồ đẹp, view tho&aacute;ng</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Vị tr&iacute; si&ecirc;u đẹp, g&oacute;c ng&atilde; tư Nguyễn Cơ Thạch - H&agrave;m Nghi, giao th&ocirc;ng thuận tiện c&aacute;c ngả.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Cần b&aacute;n căn hộ chung cư Golden Field Mỹ Đ&igrave;nh, Nam Từ Li&ecirc;m. Diện t&iacute;ch tim tường: 73m2 , sổ đỏ: 66m2 thiết kế gồm: 02 ngủ, kh&aacute;ch, bếp, 02WC.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Căn hộ nội thất mới rất đẹp, để lại to&agrave;n bộ nội thất, tivi, tủ lạnh, m&aacute;y giặt, giường tủ, tủ bếp, s&agrave;n gỗ, trần thạch cao... Ban c&ocirc;ng Bắc, căn g&oacute;c, tho&aacute;ng m&aacute;t</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Sang t&ecirc;n, giao nh&agrave; ngay. Khu vực d&acirc;n tr&iacute; cao, gần c&aacute;c trường học, trường Quốc Tế, gần bến xe Mỹ Đ&igrave;nh, nhiều tiện &iacute;ch.... Gi&aacute; 2.2 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Li&ecirc;n hệ :A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ho-2pn-golden-field-my-dinh-full-do-dep-view-thoang

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info


Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.