Home » » Bán nhà ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, DT 31m, chỉ 1.8 tỷ

Bán nhà ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, DT 31m, chỉ 1.8 tỷ

<div id="input_line_0" style="padding-top: 5px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Bán nhà ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, DT 31m, chỉ 1.8 tỷ" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">B&aacute;n nh&agrave; ng&otilde; Th&ocirc;ng Phong, phố T&ocirc;n Đức Thắng, DT 31m, chỉ 1.8 tỷ</span></div> <div id="input_line_1" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_2" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Tuy nhà địa thế là trong ( cuối ngõ và ngõ cụt ) nhưng Ô tô có thể vào đến cách nhà 50m. Đường trước nhà 1,5 - 1,8 - 2m." id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Tuy nh&agrave; địa thế l&agrave; trong ( cuối ng&otilde; v&agrave; ng&otilde; cụt ) nhưng &Ocirc; t&ocirc; c&oacute; thể v&agrave;o đến c&aacute;ch nh&agrave; 50m. Đường trước nh&agrave; 1,5 - 1,8 - 2m.</span></div> <div id="input_line_3" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_4" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Nhà cách khu di tích lịch sử Văn Miếu 700m, cách sân vận động Hàng Đẫy 1km, ra Lăng Bác 2km, ra Hồ Tây 2.5km có thể đáp ứng được mọi nhu cầu sinh hoạt gia đình." id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Nh&agrave; c&aacute;ch khu di t&iacute;ch lịch sử Văn Miếu 700m, c&aacute;ch s&acirc;n vận động H&agrave;ng Đẫy 1km, ra Lăng B&aacute;c 2km, ra Hồ T&acirc;y 2.5km c&oacute; thể đ&aacute;p ứng được mọi nhu cầu sinh hoạt gia đ&igrave;nh.</span></div> <div id="input_line_5" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_6" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Thiết kế trong nhà như sau: Nhà mái bằng 1 Tầng có gác Xép" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Thiết kế trong nh&agrave; như sau: Nh&agrave; m&aacute;i bằng 1 Tầng c&oacute; g&aacute;c X&eacute;p</span></div> <div id="input_line_7" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_8" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="- Tầng 1: 1 Phòng + bếp + để xe." id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">- Tầng 1: 1 Ph&ograve;ng + bếp + để xe.</span></div> <div id="input_line_9" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_10" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="- Gác xép: 1PN rộng + ban công lô gia" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">- G&aacute;c x&eacute;p: 1PN rộng + ban c&ocirc;ng l&ocirc; gia</span></div> <div id="input_line_11" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_12" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Do cần tiền đầu tư kinh doanh nên chủ nhà muốn bán Nhanh" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Do cần tiền đầu tư kinh doanh n&ecirc;n chủ nh&agrave; muốn b&aacute;n Nhanh</span></div> <div id="input_line_13" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_14" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Diện tích: 30,7m2 Mặt tiền:5m Hướng: Đông Nam" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Diện t&iacute;ch: 30,7m2 Mặt tiền:5m Hướng: Đ&ocirc;ng Nam</span></div> <div id="input_line_15" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_16" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Sổ đỏ chính chủ, giao dịch ngay" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, giao dịch ngay</span></div> <div id="input_line_17" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_18" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Giá 1.8 tỷ thương lượng" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Gi&aacute; 1.8 tỷ thương lượng</span></div> <div id="input_line_19" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;">&nbsp;</div> <div id="input_line_20" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, SegoeuiPc, &quot;San Francisco&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Lucida Grande&quot;, Roboto, Ubuntu, Tahoma, &quot;Microsoft Sans Serif&quot;, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 15px;"><span data-mention="Liên hệ : A. Thắng: 0888358855" id="input_part_0" style="white-space: pre-wrap;">Li&ecirc;n h&ecirc;̣ : A. Thắng: 0888358855</span></div> <div>&nbsp;</div>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-ngo-thong-phong-pho-ton-duc-thang-dt-31m-chi-18-ty
Chia sẻ :
Các tin khác

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info

Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.