Hiển thị các bài đăng có nhãn Nha dat Ha Noi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nha dat Ha Noi. Hiển thị tất cả bài đăng

Lô đất nền Trai Vàng-Quốc Oai

<p>L&ocirc; đất nền&nbsp;232m trại v&agrave;ng quốc oai c&aacute;ch h&agrave; n&ocirc;i b&igrave;g c thăng Long 25km</p> <p>gi&aacute; 7tr/1m2&nbsp;cả nh&agrave; cấp bốn rất đẹp &ocirc; t&ocirc; v&agrave;o tận nơi<br /> &nbsp;</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/lo-dat-nen-trai-vangquoc-oai

Cần bán gấp lô đất nằm ngay trung tâm hành chính huyện Bau` Bang`

<SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Nằm gần ngay mặt tiền đường&nbsp;Ql 13&nbsp;đang mở rộng lên 60m.mặt tiền đường&nbsp;DH 615</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Ngay cửa ngõ về <SPAN style="FONT-SIZE: 17px; FONT-FAMILY: cambria, serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: justify; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Bàu Bàng</SPAN> , , gần khu công nghiệp <SPAN style="FONT-SIZE: 17px; FONT-FAMILY: cambria, serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: justify; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Bàu Bàng</SPAN>...<SPAN style="FONT-SIZE: 17px; FONT-FAMILY: cambria, serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: justify; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN>&nbsp;</SPAN>cảng cạn ICD Bàu Bàng (20 ha)</SPAN></SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Gần chợ, bệnh viện, trường học các cấp:</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Bệnh viện Quốc tế<SPAN style="FONT-SIZE: 17px; FONT-FAMILY: cambria, serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: justify; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Bàu Bàng</SPAN>&nbsp; (500m).</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Đại học Quốc tế <SPAN style="FONT-SIZE: 17px; FONT-FAMILY: cambria, serif; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(0,0,0); FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: justify; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Bàu Bàng</SPAN> (2km).</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Trường học cấp II, III (300m).</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Bệnh viện đa khoa Thủ Thừa (500m).</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 35Km,lien ke duong My Phuoc-Tan Van</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Tiện ích:</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Điện âm, nước, hạ tầng hoàn chỉnh.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Khu dân cư đông đúc, an ninh đảm bảo an toàn tiện ích xung quanh đầy đủ.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Giao thông thuận tiện.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Hướng cửa chính: Tây Nam.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Giấy tờ pháp lý: Sổ đỏ chính chủ, bao sang tên ngay.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">.</SPAN>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-gap-lo-dat-nam-ngay-trung-tam-hanh-chinh-huyen-bau`-bang`

Cần Bán Nhà Khương Đình MẶT PHỐ - BỜ SÔNG - 2 MẶT ĐƯỜNG - VỈA HÈ RỘNGÔTÔ ĐỖ NGÀY ĐÊM - KINH DOANH TỐT

<div class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message" id="jsc_c_3hh" style="FONT-FAMILY: inherit; PADDING-BOTTOM: 16px; PADDING-TOP: 4px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px"> <div style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(228,230,235); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(36,37,38); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Phố Vũ T&ocirc;ng Phan quy hoạch ổn định, Nh&agrave; mặt phố, bờ s&ocirc;ng, vỉa h&egrave; rộng. &Ocirc;t&ocirc; dừng đỗ ng&agrave;y đ&ecirc;m , kinh doanh tốt.</div> <div style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(228,230,235); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(36,37,38); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Nh&agrave; thiết kế 4 tầng, cầu thang giữa 4 ngủ, 4wc, ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi. Ph&iacute;a sau nh&agrave; l&agrave; mặt ng&otilde; tho&aacute;ng</div> <div style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(228,230,235); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(36,37,38); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Hiện tại tầng 1 đang cho thu&ecirc;.</div> <div style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(228,230,235); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(36,37,38); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch mua ở, kết hợp kinh doanh, l&agrave;m cửa h&agrave;ng, VP; Kh&aacute;ch đầu tư x&acirc;y chung cư, hoặc chia 2 l&ocirc; quay lưng.</div> <div style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(228,230,235); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(36,37,38); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">+ Nguồn gốc t&agrave;i sản cha mẹ để lại, con g&aacute;i b&aacute;n nh&agrave; Phố mua nh&agrave; Ph&acirc;n l&ocirc;, rộng r&atilde;i, y&ecirc;n tĩnh. Ace tự tin, dẫn đầu chốt trước.</div> <div class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message" id="jsc_c_3hh" style="FONT-FAMILY: inherit; PADDING-BOTTOM: 16px; PADDING-TOP: 4px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px"> <div style="FONT-FAMILY: inherit"> <div class="l9j0dhe7" id="jsc_c_3hi" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative"> <div class="l9j0dhe7" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative"> <div style="FONT-FAMILY: inherit"> <div style="FONT-FAMILY: inherit"> <div class="l9j0dhe7" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative"> <div class="l9j0dhe7" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative; PADDING-TOP: 500px"> <div class="ni8dbmo4 stjgntxs pmk7jnqg" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: calc(0% + 0px) calc(50% + 1.01px) calc(50% + 1.01px) calc(0% + 0px)"> <div class="stjgntxs ni8dbmo4" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit"> <div class="do00u71z ni8dbmo4 stjgntxs l9j0dhe7" style="OVERFLOW: hidden; HEIGHT: 0px; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative; PADDING-TOP: 249px"> <div class="pmk7jnqg kr520xx4" style="HEIGHT: 249px; FONT-FAMILY: inherit; WIDTH: 254px; POSITION: absolute; LEFT: -5px; TOP: 0px"><a aria-label="Có thể là hình ảnh về 1 người, kính mắt và văn bản cho biết 'THƠ KHÓA ĐỨC QUANG chữ Tín hơn ngàn Vàng TÔ NG PHAN- THANH XUÂN- VĂN HƠN- BÀ ĐIỂM- EMÁY CỬA CUỐN THỂ TỪ HOTLINE: 0941 784 111 SỬA KHÃA ன் Cuyinga'" class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 q9uorilb mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso pmk7jnqg i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l i09qtzwb n7fi1qx3 j9ispegn kr520xx4 tm8avpzi" href="https://ift.tt/3zQk5in" role="link" style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px solid; MIN-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; POSITION: absolute; COLOR: rgb(56,88,152); OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; MIN-HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; Z-INDEX: 0; DISPLAY: inline-block; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; flex-direction: row; inset: 0px; user-select: none; touch-action: manipulation; align-items: stretch; flex-basis: auto; -webkit-tap-highlight-color: transparent; flex-shrink: 0" tabindex="0"><img alt="" class="i09qtzwb n7fi1qx3 datstx6m pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 k4urcfbm" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/2SQ97cg" style="BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 249px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 254px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: 0px; inset: 0px" /></a></div> </div> <div class="hzruof5a opwvks06 linmgsc8 kr520xx4 j9ispegn pmk7jnqg n7fi1qx3 rq0escxv i09qtzwb" style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none">&nbsp;</div> </div> <div class="n00je7tq arfg74bv qs9ysxi8 k77z8yql i09qtzwb n7fi1qx3 b5wmifdl hzruof5a pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 c5ndavph art1omkt ot9fgl3s r9n4d945" data-visualcompletion="ignore" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none; border-radius: inherit; transition-property: opacity; opacity: 0; transition-duration: var(--fds-duration-extra-extra-short-out); transition-timing-function: var(--fds-animation-fade-out)">&nbsp;</div> </div> <div class="ni8dbmo4 stjgntxs pmk7jnqg" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: calc(50% + 1.01px) calc(50% + 1.01px) calc(0% + 0px) calc(0% + 0px)"> <div class="stjgntxs ni8dbmo4" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit"> <div class="do00u71z ni8dbmo4 stjgntxs l9j0dhe7" style="OVERFLOW: hidden; HEIGHT: 0px; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative; PADDING-TOP: 249px"> <div class="pmk7jnqg kr520xx4" style="HEIGHT: 332px; FONT-FAMILY: inherit; WIDTH: 249px; POSITION: absolute; TOP: 0px"><a aria-label="Không có mô tả ảnh." class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 q9uorilb mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso pmk7jnqg i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l i09qtzwb n7fi1qx3 j9ispegn kr520xx4 tm8avpzi" href="https://ift.tt/3vKeLKc" role="link" style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px solid; MIN-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; POSITION: absolute; COLOR: rgb(56,88,152); OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; MIN-HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; Z-INDEX: 0; DISPLAY: inline-block; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; flex-direction: row; inset: 0px; user-select: none; touch-action: manipulation; align-items: stretch; flex-basis: auto; -webkit-tap-highlight-color: transparent; flex-shrink: 0" tabindex="0"><img alt="" class="i09qtzwb n7fi1qx3 datstx6m pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 k4urcfbm" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/3zQk6CX" style="BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 332px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 249px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: 0px; inset: 0px" /></a></div> </div> <div class="hzruof5a opwvks06 linmgsc8 kr520xx4 j9ispegn pmk7jnqg n7fi1qx3 rq0escxv i09qtzwb" style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none">&nbsp;</div> </div> <div class="n00je7tq arfg74bv qs9ysxi8 k77z8yql i09qtzwb n7fi1qx3 b5wmifdl hzruof5a pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 c5ndavph art1omkt ot9fgl3s r9n4d945" data-visualcompletion="ignore" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none; border-radius: inherit; transition-property: opacity; opacity: 0; transition-duration: var(--fds-duration-extra-extra-short-out); transition-timing-function: var(--fds-animation-fade-out)">&nbsp;</div> </div> <div class="ni8dbmo4 stjgntxs pmk7jnqg" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: calc(0% + 0px) calc(0% + 0px) calc(66.6667% + 1.01px) calc(50% + 1.01px)"> <div class="stjgntxs ni8dbmo4" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit"> <div class="do00u71z ni8dbmo4 stjgntxs l9j0dhe7" style="OVERFLOW: hidden; HEIGHT: 0px; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative; PADDING-TOP: 166px"> <div class="pmk7jnqg kr520xx4" style="HEIGHT: 186px; FONT-FAMILY: inherit; WIDTH: 249px; POSITION: absolute; TOP: 0px"><a aria-label="Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà" class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 q9uorilb mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso pmk7jnqg i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l i09qtzwb n7fi1qx3 j9ispegn kr520xx4 tm8avpzi" href="https://ift.tt/3gOMNZo" role="link" style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px solid; MIN-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; POSITION: absolute; COLOR: rgb(56,88,152); OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; MIN-HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; Z-INDEX: 0; DISPLAY: inline-block; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; flex-direction: row; inset: 0px; user-select: none; touch-action: manipulation; align-items: stretch; flex-basis: auto; -webkit-tap-highlight-color: transparent; flex-shrink: 0" tabindex="0"><img alt="" class="i09qtzwb n7fi1qx3 datstx6m pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 k4urcfbm" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/3h33tLY" style="BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 186px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 249px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: 0px; inset: 0px" /></a></div> </div> <div class="hzruof5a opwvks06 linmgsc8 kr520xx4 j9ispegn pmk7jnqg n7fi1qx3 rq0escxv i09qtzwb" style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none">&nbsp;</div> </div> <div class="n00je7tq arfg74bv qs9ysxi8 k77z8yql i09qtzwb n7fi1qx3 b5wmifdl hzruof5a pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 c5ndavph art1omkt ot9fgl3s r9n4d945" data-visualcompletion="ignore" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none; border-radius: inherit; transition-property: opacity; opacity: 0; transition-duration: var(--fds-duration-extra-extra-short-out); transition-timing-function: var(--fds-animation-fade-out)">&nbsp;</div> </div> <div class="ni8dbmo4 stjgntxs pmk7jnqg" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: calc(33.3333% + 1.01px) calc(0% + 0px) calc(33.3333% + 1.01px) calc(50% + 1.01px)"> <div class="stjgntxs ni8dbmo4" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit"> <div class="do00u71z ni8dbmo4 stjgntxs l9j0dhe7" style="OVERFLOW: hidden; HEIGHT: 0px; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative; PADDING-TOP: 166px"> <div class="pmk7jnqg kr520xx4" style="HEIGHT: 186px; FONT-FAMILY: inherit; WIDTH: 249px; POSITION: absolute; TOP: 0px"><a aria-label="Có thể là hình ảnh về xe môtô và đường phố" class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 q9uorilb mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso pmk7jnqg i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l i09qtzwb n7fi1qx3 j9ispegn kr520xx4 tm8avpzi" href="https://ift.tt/3d7XunJ" role="link" style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px solid; MIN-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; POSITION: absolute; COLOR: rgb(56,88,152); OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; MIN-HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; Z-INDEX: 0; DISPLAY: inline-block; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; flex-direction: row; inset: 0px; user-select: none; touch-action: manipulation; align-items: stretch; flex-basis: auto; -webkit-tap-highlight-color: transparent; flex-shrink: 0" tabindex="0"><img alt="" class="i09qtzwb n7fi1qx3 datstx6m pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 k4urcfbm" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/3gXu5hd" style="BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 186px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 249px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: 0px; inset: 0px" /></a></div> </div> <div class="hzruof5a opwvks06 linmgsc8 kr520xx4 j9ispegn pmk7jnqg n7fi1qx3 rq0escxv i09qtzwb" style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none">&nbsp;</div> </div> <div class="n00je7tq arfg74bv qs9ysxi8 k77z8yql i09qtzwb n7fi1qx3 b5wmifdl hzruof5a pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 c5ndavph art1omkt ot9fgl3s r9n4d945" data-visualcompletion="ignore" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none; border-radius: inherit; transition-property: opacity; opacity: 0; transition-duration: var(--fds-duration-extra-extra-short-out); transition-timing-function: var(--fds-animation-fade-out)">&nbsp;</div> </div> <div class="ni8dbmo4 stjgntxs pmk7jnqg" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: calc(66.6667% + 1.01px) calc(0% + 0px) calc(0% + 0px) calc(50% + 1.01px)"> <div class="stjgntxs ni8dbmo4" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit"> <div class="do00u71z ni8dbmo4 stjgntxs l9j0dhe7" style="OVERFLOW: hidden; HEIGHT: 0px; FONT-FAMILY: inherit; POSITION: relative; PADDING-TOP: 166px"> <div class="pmk7jnqg kr520xx4" style="HEIGHT: 186px; FONT-FAMILY: inherit; WIDTH: 249px; POSITION: absolute; TOP: 0px"><a aria-label="Có thể là hình ảnh về xe môtô, đường phố và cây" class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 q9uorilb mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso pmk7jnqg i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l i09qtzwb n7fi1qx3 j9ispegn kr520xx4 tm8avpzi" href="https://ift.tt/3h0ye3M" role="link" style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px solid; MIN-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; POSITION: absolute; COLOR: rgb(56,88,152); OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; MIN-HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; Z-INDEX: 0; DISPLAY: inline-block; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; flex-direction: row; inset: 0px; user-select: none; touch-action: manipulation; align-items: stretch; flex-basis: auto; -webkit-tap-highlight-color: transparent; flex-shrink: 0" tabindex="0"><img alt="" class="i09qtzwb n7fi1qx3 datstx6m pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 k4urcfbm" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/3d5ug96" style="BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 186px; BORDER-RIGHT: 0px; WIDTH: 249px; BORDER-BOTTOM: 0px; POSITION: absolute; BORDER-LEFT: 0px; inset: 0px" /></a></div> </div> <div class="hzruof5a opwvks06 linmgsc8 kr520xx4 j9ispegn pmk7jnqg n7fi1qx3 rq0escxv i09qtzwb" style="BOX-SIZING: border-box; BORDER-TOP: 1px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-BOTTOM: 1px solid; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none">&nbsp;</div> </div> <div class="bp9cbjyn d6rk862h i09qtzwb j83agx80 n7fi1qx3 cbu4d94t taijpn5t hzruof5a pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; DISPLAY: flex; flex-direction: column; inset: 0px; align-items: center; pointer-events: none; justify-content: center"> <div class="qrtewk5h mhxlubs3 lrazzd5p oqcyycmt" style="FONT-FAMILY: inherit; FONT-WEIGHT: 600; COLOR: ; TEXT-ALIGN: center"><a aria-label="Có thể là hình ảnh về xe môtô, đường phố và cây" class="oajrlxb2 gs1a9yip g5ia77u1 mtkw9kbi tlpljxtp qensuy8j ppp5ayq2 goun2846 ccm00jje s44p3ltw mk2mc5f4 rt8b4zig n8ej3o3l agehan2d sk4xxmp2 rq0escxv nhd2j8a9 q9uorilb mg4g778l btwxx1t3 pfnyh3mw p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x tgvbjcpo hpfvmrgz jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso pmk7jnqg i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of du4w35lb lzcic4wl abiwlrkh p8dawk7l i09qtzwb n7fi1qx3 j9ispegn kr520xx4 tm8avpzi" href="https://ift.tt/3h0ye3M" role="link" style="LIST-STYLE-TYPE: none; BOX-SIZING: border-box; CURSOR: pointer; TEXT-DECORATION: none; BORDER-TOP: 0px solid; FONT-FAMILY: inherit; BORDER-RIGHT: 0px solid; MIN-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM: 0px solid; POSITION: absolute; COLOR: rgb(56,88,152); OUTLINE-WIDTH: medium; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; MIN-HEIGHT: 0px; BORDER-LEFT: 0px solid; Z-INDEX: 0; DISPLAY: inline-block; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; flex-direction: row; inset: 0px; user-select: none; touch-action: manipulation; align-items: stretch; flex-basis: auto; -webkit-tap-highlight-color: transparent; flex-shrink: 0" tabindex="0">+7</a></div> </div> <div class="n00je7tq arfg74bv qs9ysxi8 k77z8yql i09qtzwb n7fi1qx3 b5wmifdl hzruof5a pmk7jnqg j9ispegn kr520xx4 c5ndavph art1omkt ot9fgl3s r9n4d945" data-visualcompletion="ignore" style="FONT-FAMILY: inherit; POSITION: absolute; inset: 0px; pointer-events: none; border-radius: inherit; transition-property: opacity; opacity: 0; transition-duration: var(--fds-duration-extra-extra-short-out); transition-timing-function: var(--fds-animation-fade-out)">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="stjgntxs ni8dbmo4" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit">&nbsp;</div> </div> </div> <div style="FONT-FAMILY: inherit"> <div class="stjgntxs ni8dbmo4 l82x9zwi uo3d90p7 h905i5nu monazrh9" data-visualcompletion="ignore-dynamic" style="OVERFLOW: hidden; FONT-FAMILY: inherit; border-radius: 0px 0px 8px 8px"> <div style="FONT-FAMILY: inherit">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message" id="jsc_c_3hh" style="FONT-FAMILY: inherit; PADDING-BOTTOM: 16px; PADDING-TOP: 4px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px">&nbsp;</div> <div class="ecm0bbzt hv4rvrfc ihqw7lf3 dati1w0a" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message" id="jsc_c_3hh" style="FONT-FAMILY: inherit; PADDING-BOTTOM: 16px; PADDING-TOP: 4px; PADDING-LEFT: 16px; PADDING-RIGHT: 16px">&nbsp;</div> </div>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-nha-khuong-dinh-mat-pho-bo-song-2-mat-duong-via-he-rongoto-do-ngay-dem-kinh-doanh-tot

Bán nhà Ngõ 41 Phố Thái Hà Giá: 5,25 Tỷ -Nhà xây 3 tầng- Diện tích: 52 m2 –Mặt tiền 4,8m Thông tin mô tả

Bán nhà Ngõ 41 Phố Thái Hà <BR>Giá: 5,25 Tỷ -Nhà xây 3 tầng- Diện tích: 52 m2 –Mặt tiền 4,8m<BR>Thông tin mô tả<BR>+ Vị trí trung tâm, quận Đống Đa nhà 3 mặt thoáng, cách đường oto chỉ 20m ,đi đâu cũng tiện, tiện ích bạt ngàn, dân trí cao, an ninh tốt.<BR>+ Nhà dân xây khung cột rất chắc chắn. Trước cửa nhà khách hàng có khoảng sân rất rộng<BR>+ Sổ vuông vắn, sang tên trong ngày.<BR>+ Liên hệ ngay Ms Điệp 0974889151 để xem nhà miễn phí, nhiệt tình 24/7<BR>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-ngo-41-pho-thai-ha-gia-525-ty-nha-xay-3-tang-dien-tich-52-m2-–mat-tien-48m-thong-tin-mo-ta

ĐẤT THỔ CƯ RỘNG GIÁ RẺ THÔN 4 HẢI TIẾN

Các cụ có câu: Tấc đất, tấc vàng<BR>Đừng chờ đợi để mua đất hãy mua đất và chờ đợi<BR>&nbsp;Đất hai mặt tiền diện tích đất 198m2.<BR>Đất thổ cư sổ đỏ <BR>Mặt tiền đất rộng trên 9m.<BR>Chiều dài đất trên 21m.<BR>Đường trước nhà rộng 8m<BR>Đất nằm trên khu dân cư đông đúc,Cách đường quốc lộ 18 200m, Cách UBND phường xã 200m, Trường học các cấp trong bán kính 400m.<BR>Giá bán: 1.200.000.000đ đã bao gồm toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ.<BR>Địa chỉ đất thôn Thôn 4, Xã Hải Tiến,TP Móng Cái<BR>Quy trình đặt mua:<BR>Đặt cọc 200.000.000vnd<BR>Kí hợp đồng chuyển nhượng thanh toán 95% giá trị bao gồm tiền đặt cọc.Nhận sổ thanh toán 5% còn lại<BR>Mọi chi tiết liên hệ chính chủ:&nbsp; 0355505984<BR>Địa chỉ: Số 290 Tuệ Tĩnh - Ninh Dương - TP Móng Cái

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/dat-tho-cu-rong-gia-re-thon-4-hai-tien

Bán nhà Phố Trạm, cạnh Aeon Long Biên, ở ngay, 52m2, nhỉnh 2 tỷ.

<P>+ Chủ nhà cần tiền đầu tư nên bán gấp. Giá quá rẻ so với mặt bằng chung trong khu vực.<BR>+ Ngõ rộng, cách Aeon Long Biên 300m, vài phút vào Phố.<BR>+ Nhà ở khu vực dân cư đông đúc, có sân vườn, gần chợ dân sinh, tiện ích đầy đủ, có thể kinh doanh.<BR>+ Diện tích 52m2, Giá: hơn 2 tỷ tí ti, có ra lộc cho khách thiện chí<BR>+ Sổ đỏ cất két, sẵn sàng giao dịch.<BR>&nbsp;Không tiếp môi giới.<BR>&nbsp;Liên Hệ: Mr. Mạnh 082 5156888</P>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/bán-nhà-phố-trạm-cạnh-aeon-long-biên-ở-ngay-52m2-nhỉnh-2-tỷ

MỚI TINH, NHÀ XUÂN ĐỈNH – BTL, NGÕ THÔNG ÔTÔ, 33M2 X 5 TẦNG, NHỈNH 2 TỶ.

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'>Bán nhà sát phố,<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>nhà mới , đẹp như khách sản 31m2x5T Xuân Đỉnh Băc Từ Liêm<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'>Gía chỉ 2,85 tỷ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>( có thương lượng )<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'>Bán nhà mới đẹp ngõ 306 Xuân Đỉnh. thiết kế sang trọng đẹp như khách sạn gần mặt phố Xuân Đỉnh ( ảnh thật 100%)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'>Giao thông đi lại thông ra khắp hướng như Nguyễn Hoàng Tôn, Đỗ Nhuận, Phạm Văn Đồng, Xuân La, Thuỵ Khuê, vv..<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Ngõ 306 Xuân Đỉnh - một trong số những con ngõ đẹp nhất trục Xuân Đỉnh - Tây Hồ. Ngõ ô tô, cách mặt phố 30m. Ngõ thông, trong khu vực phát triển từng ngày. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì, nhà gần chợ trường học các cấp 1-2-3 rất tiện ích cho việc sinh hoạt.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Thiết kế cực kỳ hợp lý: Mỗi tầng 1 ngủ, 1 nhà vệ sinh; Tổng 3 ngủ, 4 vệ sinh, 1 phòng thờ và sân phơi hiện đại có ròng rọc tự động.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>Sổ đỏ chính chủ, pháp lý rõ ràng, giấy phép xây dựng đầy đủ<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 8pt"><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: VI'>Li</SPAN><SPAN style='FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: VI'>ên h</SPAN><SPAN lang=EN-US style='FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif'>ệ</SPAN><SPAN lang=EN-US style='FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: VI'> </SPAN><SPAN style='FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: VI'>trực tiếp</SPAN><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'> em Quang</SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt; mso-ansi-language: VI'> </SPAN><SPAN lang=EN-US style='FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman",serif; LINE-HEIGHT: 107%; mso-bidi-font-size: 11.0pt'>để được tư vấn và xem nhà miễn phí<o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/moi-tinh-nha-xuan-dinh-–-btl-ngo-thong-oto-33m2-x-5-tang-nhinh-2-ty

CẦN BÁN NHÀ 2 MẶT TIỀN HẺM ĐƯỜNG 8B BÌNH HƯNG HOÀ A – QUẬN BÌNH TÂN

<P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: rgb(0,0,255)">CẦN BÁN NHÀ 2 MẶT TIỀN HẺM ĐƯỜNG 8B BÌNH HƯNG HOÀ A – QUẬN BÌNH TÂN</SPAN></STRONG></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">DT: 24m2</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">– Pháp lý: Sổ hồng chính chủ</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">– Nhà ở vị trí đẹp, mới xây dựng xong, khu sầm uất, đông dân cư. Được thiết kế 1 trệt 1 lầu gồm: phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng bếp,WC.</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">– Tiện ích xung quanh:</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">+ Đường thông đường số 8, số 12 ra chợ Bình Long, Cây Xăng.</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">+ Cách Uỷ Ban Tân Phú và AEON Tân Phú 1km. + Gần các trường học, an ninh tốt.</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">– Giao thông thuận tiện đ lại mọi khu vực.</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">– Thích hợp đầu tư sinh lời và định cư lâu dài.</SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14pt">Giá bán: 2 tỷ 700 triệu ( KHÔNG TIẾP QUẢNG CÁO )</SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14pt; COLOR: rgb(0,0,128)"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700">Hoa hồng môi giới 1%</STRONG></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">LH:<SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><A class=text-is-phone-number style="BOX-SIZING: border-box; TEXT-DECORATION: none; COLOR: rgb(255,0,0); BACKGROUND-COLOR: transparent; transition: all 0.5s ease 0s">0866104479</A><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box"><SPAN>&nbsp;</SPAN>Anh Minh</SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; COLOR: rgb(255,0,0)"><STRONG style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700"><SPAN style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14pt"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box"></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box">ĐC: Phường Bình Hưng Hoà A – Quận Bình Tân – TP. HCM</SPAN></P><IMG src="https://ift.tt/2SSfJqz"> <P style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Arial; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(79,79,78); FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px 0px 15px; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN class=text style="BOX-SIZING: border-box"></SPAN>&nbsp;</P>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-nha-2-mat-tien-hem-duong-8b-binh-hung-hoa-a-–-quan-binh-tan

CHÍNH CHỦ BÁN NHÀ THÔN 2 HẢI XUÂN

&nbsp;Bán gấp nhà cấp 4 Gác lửng,3PN, PK, PB,2WC...Diện tích 102m2.<BR>Địa chỉ: Tại Thôn 2 Hải Xuân<BR>&nbsp;Giá bán: 1.120.000.000đ đã bao gồm chi phí sang tên.<BR>______________________________<BR>&nbsp;Diện tích: 102m2<BR>&nbsp;Bao gồm:3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 wc, 1 sân phơi <BR>Có thể dọn vào ở luôn.<BR>&nbsp;Vị trí địa lý:&nbsp;<BR>Cách trung tâm khoảng 10' chạy xe<BR>&nbsp;Cách chợ Khoảng 50m<BR>&nbsp;Cách trường tiểu học Hải Xuân khoảng 1km<BR>&nbsp;Rất thuận tiện sinh hoạt<BR>&nbsp;Khu phố văn hoá cao, hàng xóm thân thiện<BR>_______________________________<BR>&nbsp;Quy trình mua bán:<BR>&nbsp;Đặt cọc 150tr<BR>&nbsp;Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền mua với chủ đầu tư thanh toán 95% giá trị.<BR>Nhận sổ thanh toán 5% còn lại<BR>&nbsp;Chi tiết lh chính chủ:&nbsp;0968491325<BR>&nbsp;Tư vấn nhiệt tình chu đáo<BR>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/chinh-chu-ban-nha-thon-2-hai-xuan

bán lô đất thôn 4 hải tiến

<P>BÁN ĐẤT ĐƯỜNG 8m VỈA HÈ 3m .<BR>Diện tích đất 198m2 đất ở đường oto tải quay đầu vào nhà.<BR>Đất thổ cư sổ đỏ - Giá 1.200.000.000đ.<BR>Mặt tiền đất rộng trên 9m.<BR>Chiều dài đất trên 21m.<BR>Đường trước nhà rộng 8m oto 4 chân vào nhà.<BR>&nbsp;Vỉa hè cây xanh 3m.<BR>Đất nằm trên khu dân cư đông đúc,Cách đường quốc lộ 18 200m, Cách UBND phường xã 200m, Trường học các cấp trong bán kính 400m.<BR>Giá bán: 1.200.000.000đ đã bao gồm toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ.</P> <P>Địa chỉ đất thôn Thôn 4, Xã Hải Tiến,TP Móng Cái<BR>Quy trình đặt mua:<BR>Đặt cọc 200.000.000vnd trong thời hạn 5 ngày.<BR>Kí hợp đồng chuyển nhượng thanh toán 100% giá trị bao gồm tiền đặt cọc.<BR>Mọi chi tiết liên hệ chính chủ:&nbsp; 0968491325<BR>Địa chỉ: Số 290 Tuệ Tĩnh - Ninh Dương - TP Móng Cái.<BR>Miễn tiếp môi giới!</P>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-lo-dat-thon-4-hai-tien

Bán nhà số 19 Đinh Núp, Nam Trung Yên, Cầu Giấy

<SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">Chính chủ&nbsp;cần bán nhà mặt phố 19 Đinh Núp Nam Trung Yên, Cầu Giấy. ( Thuộc lô đất B4 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy )</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Diện tích 113.7m2.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Mặt tiền: 6m x dài 18.95m, xây 5 tầng, tổng diện tích xây dựng 400m2.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Vị trí mặt phố trung tâm, không gian xanh, vừa để ở, vừa kinh doanh.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Đang cho thuê 80tr/tháng.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Hướng Tây Nam,nhà có&nbsp;vỉa hè rộng để xe thoải mái.</SPAN><BR style="BOX-SIZING: border-box; FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: Roboto; WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(44,47,54); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial">- Giá bán: 35.2 tỷ. </SPAN>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-so-19-dinh-nup-nam-trung-yen-cau-giay

Bán rẻ nhà HXH VĂN CHUNG, Phường 13, Quận Tân Bình. 82m2. 5 tầng

<P><STRONG>Cần bán nhà HXH TRẦN VĂN DƯ, Phường 13, Quận Tân Bình.&nbsp; 5 tầng</STRONG></P> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>Mô tả: </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>- Tọa lạc tại khu VIP Tân Bình, khu phân lô đồng bộ, đất cấp cho cán bộ quân đội từ xưa. </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>HXHcách mặt tiền đường 60m, xe hơi ngủ trong nhà, nơi an cư của tướng tá quân đội về hưu. </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>Xung quanh&nbsp;là doanh trại quân đội, tòa nhà văn phòng, đối diện Lotte Cộng Hòa, tòa nhà E-town 1.</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>- Nhà mới đẹp lung linh thiết kế hiện đại 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu sân thượng.</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;Nhà trang bị 2 lớp cửa cuốn, cửa gỗ, camera an ninh khắp nhà. Trệt thông sàn để xe hơi, bếp, cầu thang giữa, WC cuối nhà; lửng gồm phòng khách, phòng làm việc; 2 tầng trên gồm 4 phòng ngủ lớn, </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>- Gia&nbsp;đình là giáo viên THPT quốc tế có tiếng ở Sài Gòn.</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>- Sổ hồng vuông vức, hoàn công đầy đủ. Hiện đang gửi ngân hàng giữ hộ&nbsp;nên yên tâm về pháp lý.</DIV></DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>Giá còn thương lượng với khách thiện chí mua.</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'><STRONG>Liên hệ xem nhà và đàm phán giá chính chủ 0979847570 Linh ( MIỄN MÔI GIỚI)</STRONG></DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường </FONT></SPAN></B><A title="Âu Cơ" href="https://ift.tt/3vQcahU style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; COLOR: windowtext; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-underline: none'>Âu Cơ</SPAN></B></A><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Ba Vân<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bắc Hải<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bạch Đằng<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bành Văn Trân<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bàu Bàng<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bàu Cát<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bình Giã<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bùi Thế Mỹ<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường </FONT></SPAN></B><A title="Bùi Thị Xuân" href="https://ift.tt/3zQS8qM style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; COLOR: windowtext; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-underline: none'>Bùi Thị Xuân</SPAN></B></A><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường </FONT></SPAN></B><A title="Cách mạng Tháng Tám" href="https://ift.tt/35JC7VR style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; COLOR: windowtext; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-underline: none'>Cách Mạng Tháng 8</SPAN></B></A></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Đất Thánh<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Đông Hồ<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Đồng Đen<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Đồng Xoài<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Giải Phóng</FONT><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P></DIV>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-re-nha-hxh-van-chung-phuong-13-quan-tan-binh-82m2-5-tang

BÁN NHÀ TRUNG TÂM ĐỐNG ĐA,GẦN PHỐ NHÀ ĐẸP-DT19M2-5TẦNG-CHỈ 2.1 TỶ

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><FONT size=2>BÁN NHÀ TRUNG TÂM ĐỐNG ĐA,GẦN PHỐ NHÀ ĐẸP-DT19M2-5TẦNG-CHỈ 2.1 TỶ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><FONT size=2>Cần bán nhà Phố Khương Thượng, tự xây dựng khung bê tông chắc chắn còn mới đẹp,gần nhiều trường đại học,dân trí cao , nhiều tiện ích .<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><FONT size=2>-Đường trước nhà rộng 3m,khu phân lô cán bộ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><FONT size=2>-Cách 10 met ra mặt phố<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><FONT size=2>-Có thể kinh doanh VP vì đại chỉ rất dễ tìm<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><FONT size=2>-Sổ<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>nở hậu<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BACKGROUND: white" class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10.5pt">Liên hệ ngay </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>Ms Điệp</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10.5pt" lang=EN-US> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US>0912231674</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 10.5pt"> để xem nhà miễn phí, nhiệt tình 24/7<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-ansi-language: EN-US" lang=EN-US><o:p><FONT size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-trung-tam-dong-dagan-pho-nha-depdt19m25tangchi-21-ty

Mặt tiền kinh doanh NGUYỄN THANH TUYỀN, Phường 2, Quận Tân Bình. 16 tỷ

<P><STRONG>Gia đình cần bán nhà mặt tiền kinh doanh đường NGUYỄN THANH TUYỀN, Phường 2, Quận Tân Bình.&nbsp; </STRONG></P> <P>Mô tả: </P> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>+ Tầng 1: phòng khách, sân để xe, phòng ngủ dưới đất cho người lớn tuổi, Bếp.</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>+ Tầng 2: 1 phòng ngủ, 1 phòng lớn, 1 phòng thờ. </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>+ Tầng 3: 1 phòng ngủ. </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>+Nhà còn ở tốt, hoặc đầu tư xây&nbsp;căn hộ, mở văn phòng đều đẹp. </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>+ Chính chủ lâu đời, nay bán để đổi nhà khác. </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>+ Thông ra Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, Lê Văn Sỹ....</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>3 phút tới sân bay, chợ Phạm Văn Hai. </DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV>Giá còn thương lượng với khách thiện chí mua.</DIV></DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'><STRONG>Liên hệ xem nhà và đàm phán giá chính chủ 0979847570 Linh ( MIỄN MÔI GIỚI)</STRONG></DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'>&nbsp;</DIV> <DIV style='FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; WHITE-SPACE: pre-wrap; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: rgb(5,5,5); FONT-STYLE: normal; ORPHANS: 2; WIDOWS: 2; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial'> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường </FONT></SPAN></B><A title="Âu Cơ" href="https://ift.tt/3vQcahU style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; COLOR: windowtext; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-underline: none'>Âu Cơ</SPAN></B></A><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Ba Vân<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bắc Hải<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bạch Đằng<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bành Văn Trân<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bàu Bàng<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bàu Cát<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bình Giã<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường Bùi Thế Mỹ<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường </FONT></SPAN></B><A title="Bùi Thị Xuân" href="https://ift.tt/3zQS8qM style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; COLOR: windowtext; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-underline: none'>Bùi Thị Xuân</SPAN></B></A><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000>Bán nhà đường </FONT></SPAN></B><A title="Cách mạng Tháng Tám" href="https://ift.tt/35JC7VR style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; TEXT-DECORATION: none; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; COLOR: windowtext; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; text-underline: none'>Cách Mạng Tháng 8</SPAN></B></A></P><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'><FONT color=#000000> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>Bán nhà đường Gò Cẩm Đệm<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>Bán nhà đường Hậu Giang<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>Bán nhà đường Ngô Bệ<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>Bán nhà đường Ngô Thị Thu Minh<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>Bán nhà đường Nguyễn Bá Tòng<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>Bán nhà đường Nguyễn Bá Tuyển<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"'>Bán nhà đường Nguyễn Bặc<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 1.2pt 1.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto"></FONT></SPAN>&nbsp;</P></DIV>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/mat-tien-kinh-doanh-nguyen-thanh-tuyen-phuong-2-quan-tan-binh-16-ty

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info


Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.