Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Khuất Duy Tiến, Hà Nội, 148m2, 8 Tầng, Mặt Tiền 30m, Thang Máy, Giá Rẻ

<p>Cần B&aacute;n&nbsp;Căn Nh&agrave; Mặt Đường Khuất Duy Tiến, H&agrave; Nội, 148m2, 8 Tầng, Mặt Tiền 30m, TM, Gi&aacute; Tốt</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Căn nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch đất l&agrave; 148m2, mặt tiền ch&iacute;nh 6,8m, l&ocirc; đầu hồi&nbsp;2 mặt đường, 1 mặt phố, 1 mặt ng&otilde; b&ecirc;n rộng 8m hai oto&nbsp;tr&aacute;nh nhau dễ d&agrave;ng. Tr&ecirc;n đất hiện đang c&oacute; căn nh&agrave; 8 tầng nổi v&agrave; 1 tầng hầm khung b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p ki&ecirc;n cố, từ tầng 2 đua ra mỗi tầng 180m2, tổng hơn 1600m2 sử dụng tất cả. Căn nh&agrave; được đầu tư&nbsp;thang m&aacute;y&nbsp;ngoại nhập&nbsp;rất tốt. Thiết kế&nbsp;th&ocirc;ng s&agrave;n mỗi s&agrave;n 2 wc&nbsp;ri&ecirc;ng biệt. Ri&ecirc;ng tầng&nbsp;8,9 bố tr&iacute;&nbsp;5 ph&ograve;ng ngủ cho chủ nh&acirc;n, rất tiện&nbsp;c&ocirc;ng năng&nbsp;vừa ở vừa cho thu&ecirc;.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">T&ograve;a nh&agrave; nằm tại địa điểm&nbsp;đẹp nhất mặt đường Khuất Duy Tiến, phố rộng 40m, lề đường&nbsp;trước nh&agrave; rộng 10m thuận tiện&nbsp;để xe, rất hiếm&nbsp;đường n&agrave;o vỉa h&egrave;&nbsp;rộng r&atilde;i&nbsp;như vậy. Đường Khuất Duy Tiến l&agrave; tuyến đường v&agrave;nh đai n&ecirc;n lượng&nbsp;phương tiện&nbsp;qua lại đ&ocirc;ng đ&uacute;c, kinh doanh mọi loại m&ocirc; h&igrave;nh. Rất th&iacute;ch hợp&nbsp;cho thu&ecirc; ng&acirc;n h&agrave;ng, c&aacute;c c&ocirc;ng ty lớn, nh&agrave; h&agrave;ng ...</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">SDCC, ph&aacute;p l&yacute; r&otilde; r&agrave;ng, sang t&ecirc;n nhanh gọn.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Gi&aacute; b&aacute;n: 6x tỷ</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Th&ocirc;ng tin chi tiết mời gọi:&nbsp;<span style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700">Mr.Hưng: 0936.355.355</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Qu&yacute; Kh&aacute;ch c&oacute; thể xem nhiều nh&agrave; đất&nbsp;hơn tại đ&acirc;y: <strong><a href="https://ift.tt/2Sa2ocb nh&agrave; mặt phố Khuất Duy Tiến</a></strong></p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/chinh-chu-ban-nha-mat-pho-khuat-duy-tien-ha-noi-148m2-8-tang-mat-tien-30m-thang-may-gia-re

Chính Chủ Bán Căn Nhà Mặt Phố Hạ Yên, Yên Hòa, 119m2, 3 Tầng, Mặt Tiền 5,1m, Giá Đầu Tư

<p>Ch&iacute;nh Chủ B&aacute;n T&ograve;a Nh&agrave; Mặt Đường Hạ Y&ecirc;n Quyết, Cầu Giấy, 119m2, 3 Tầng, Mặt Tiền 5,1m, Gi&aacute; Rất Rẻ</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Căn nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 119m2, mặt tiền 5,1m, hậu 5,3m rất vu&ocirc;ng, 1 mặt đường 2 mặt tho&aacute;ng. Tr&ecirc;n đất&nbsp;c&oacute; nh&agrave; 3 tầng c&ograve;n mới, hiện đang cho thu&ecirc; được gi&aacute;, hợp đồng d&agrave;i hạn, c&oacute; thể chuyển&nbsp;HD thu&ecirc; cho chủ&nbsp;mới hoặc b&agrave;n giao nh&agrave; ngay.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Nh&agrave; nằm tại vị tr&iacute;&nbsp;đẹp nhất đường Hạ Y&ecirc;n, phố rộng 30m, vỉa h&egrave;&nbsp;trước t&ograve;a nh&agrave; rộng 6m, thoải m&aacute;i&nbsp;để xe l&agrave; 1 lợi thế tuyệt vời trong kinh doanh. Đường Hạ Y&ecirc;n Quyết l&agrave; tuyến đường ch&iacute;nh đi từ ng&atilde; tư Trung K&iacute;nh qua Khu đ&ocirc; thị Y&ecirc;n H&ograve;a ra đến phố Nguyễn Khang, khi đường giải tỏa xong&nbsp;sẽ c&oacute; cầu sang b&ecirc;n kia đường L&aacute;ng, tương lai&nbsp;tăng gi&aacute; l&ecirc;n &iacute;t nhất 400 triệu/m2 - Cơ hội đầu tư tuyệt vời. Phố Hạ Y&ecirc;n Quyết v&agrave; đường Mạc Th&aacute;i Tổ sẽ l&agrave; tuyến đường ngang nối liền 2 phố v&agrave;nh đai 2,5 v&agrave; v&agrave;nh đai 3 n&ecirc;n lượng phương tiện&nbsp;qua lại cực nhiều, bu&ocirc;n b&aacute;n mọi loại mặt h&agrave;ng&nbsp;...</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ đang cất k&eacute;t, ph&aacute;p l&yacute; minh bạch, sang t&ecirc;n trong ng&agrave;y&nbsp;rất thuận tiện.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Gi&aacute; đầu tư: Chỉ 246 triệu/m2 (Qu&aacute; rẻ so với tiềm năng&nbsp;tăng gi&aacute;)</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Mọi chi tiết mời li&ecirc;n hệ:&nbsp;<span style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700">Mr.Hưng: 0936.355.355</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Qu&yacute; Kh&aacute;ch c&oacute; thể xem nhiều t&agrave;i sản&nbsp;kh&aacute;c tại đ&acirc;y: <strong><a href="https://ift.tt/2OURG8b" target="_BLANK">B&aacute;n nh&agrave; mặt phố Hạ Y&ecirc;n Quyết</a></strong></p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/chinh-chu-ban-can-nha-mat-pho-ha-yen-yen-hoa-119m2-3-tang-mat-tien-51m-gia-dau-tu

Chính Chủ Bán Tòa Nhà Mặt Phố Hạ Yên, Hà Nội, 119m2, 3 Tầng, Mặt Tiền 5,1m, Giá Đầu Tư

Cần Bán Căn Nhà Mặt Đường Hạ Yên, Yên Hòa, 118m2, 3 Tầng, Mặt Tiền 5,1m, Giá Rẻ

Căn nhà có diện tích 119m2, mặt tiền 5m, hậu 5,4m rất vuông, 1 mặt đường 2 mặt thoáng. Trên đất có tòa nhà 2 tầng còn mới, hiện đang cho thuê được giá, HD dài hạn, có thể chuyển nhượng HD thuê cho khách mới hoặc giao căn nhà ngay.

Tòa nhà nằm tại vị trí đẹp nhất phố Hạ Yên Quyết, đường rộng 25m, vỉa hè trước nhà rộng 8m, thoải mái để xe là 1 lợi thế tuyệt vời trong buôn bán. Phố Hạ Yên là tuyến phố chính đi từ ngã tư Mạc Thái Tổ qua Khu đô thị Lão Thành Cách Mạng ra đến phố Nguyễn Khang, khi đường giải tỏa xong sẽ có cầu sang bên kia đường Láng, tương lai tăng giá lên ít nhất 400 triệu/m2 - Cơ hội đầu tư tuyệt vời. Đường Hạ Yên Quyết và phố Mạc Thái Tổ sẽ là tuyến đường ngang nối liền 2 phố vành đai 2,5 và vành đai 3 nên lượng phương tiện qua lại cực nhiều, buôn bán mọi loại mặt hàng ...

SDCC đang cất két, pháp lý rõ ràng, sang tên nhanh chóng rất thuận tiện.

Giá đầu tư: Chỉ 246 triệu/m2 (Quá rẻ so với tiềm năng tăng giá)

Mọi chi tiết mời liên hệ: Mr.Hưng: 0936.355.355

Quý Khách có thể xem nhiều tài sản hơn tại: Bán nhà mặt phố Hạ Yên Quyết

 

Cần Bán Tòa Nhà Mặt Đường Hạ Yên Quyết, Hà Nội, 118m2, 3 Tầng, Mặt Tiền 5,2m, Giá Đầu Tư

Bán nhà mặt phố Hạ Yên Quyết

Ảnh Logo, Banner, Quảng Cáo

 Tất cả ảnh Banner, logo, quảng cáo đều ở đây:

Logo:Banner:


Banner dọc:Banner ngang, giữa trang:

Quảng cáo:Quận Cầu Giấy:


Quận Hoàn Kiếm:


Quận Đống Đa:


Quận Bắc Từ Liêm:


Ảnh đại diện:

Quảng cáo ngang cuối trang:Chính Chủ Bán Gấp Căn Nhà Mặt Phố Hàng Giấy, Hàng Buồm, 229m2, 3,5 Tầng, Mặt Tiền 6,3m, Giá Tốt

Chính Chủ Bán Gấp Căn Nhà Mặt Đường Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, 230m2, 3,5 Tầng, Mặt Tiền 6,3m, Giá Rất Rẻ

Tòa nhà có diện tích cấp sổ đỏ là 228m2, mặt tiền 6,4m, hậu vuông rất đẹp. Trên đất có ngôi nhà 3,5 tầng với tổng diện tích sử dụng hơn 900m2. Hiện tòa nhà đang cho thuê được 300 triệu/1 tháng, hợp đồng lâu dài, có thể nhượng lại hợp đồng thuê cho chủ mới hoặc bàn giao căn nhà luôn theo yêu cầu.

Tòa nhà nằm tại địa điểm tuyệt vời nhất phố Hàng Giấy, cách chợ Đồng Xuân chỉ vài bước, rất gần vườn hoa Bốt Hàng Đậu. Đường Hàng Giấy rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 3,5m. Là con phố dọc trục chính đi từ ngã tư phố Đồng Xuân - Hàng Khoai, cắt ngang phố Gầm Cầu đến ngã tư vườn hoa Hàng Đậu - Quán Thánh. Là trung tâm Phố Cổ, lượng phương tiện giao thông cao, là nơi buôn bán sầm uất, tập trung nhiều du khách ngoại quốc, rất thuận lợi ra cửa ngõ Thủ Đô, ra cầu Long Biên ...

Sổ đỏ chính chủ, pháp lý minh bạch, sang tên trong 1 nốt nhạc.

Giá bán: 15x tỷ (Có thương lượng cho khách thực sự thiện trí).

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mr.Hưng: 0936.355.355

Quý Khách có thể xem nhiều tòa nhà hơn tại: Bán nhà mặt phố Hàng Giấy

 

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Phố Hàng Giấy, Hàng Buồm, 229m2, 4 Tầng, Mặt Tiền 6,2m, Giá Rẻ

Bán nhà mặt phố Hàng Giấy, Hoàn Kiếm

Cần Bán Tòa Nhà Mặt Phố Hàng Giấy, Hàng Buồm, 230m2, 4 Tầng, Mặt Tiền 6,2m, Giá Tốt

<p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Cần B&aacute;n Căn Nh&agrave; Mặt Phố H&agrave;ng Giấy, H&agrave; Nội, 230m2, 4 Tầng, Mặt Tiền 6,2m, Gi&aacute; Rất Rẻ</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Căn nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch đất sổ đỏ l&agrave; 230m2, mặt tiền 6,2m, hậu vu&ocirc;ng vắn&nbsp;rất đẹp. Tr&ecirc;n đất c&oacute; nh&agrave; 4 tầng với tổng diện t&iacute;ch s&agrave;n&nbsp;hơn 880m2. Hiện ng&ocirc;i nh&agrave; đang cho thu&ecirc; được&nbsp;300 triệu/1 th&aacute;ng, hợp đồng l&acirc;u d&agrave;i, c&oacute; thể chuyển t&ecirc;n&nbsp;hợp đồng thu&ecirc; cho chủ mới&nbsp;hoặc b&agrave;n giao t&ograve;a nh&agrave; lu&ocirc;n theo y&ecirc;u cầu.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Nh&agrave; nằm tại địa điểm&nbsp;tuyệt vời&nbsp;nhất đường H&agrave;ng Giấy, đi đến&nbsp;chợ Đồng Xu&acirc;n chỉ v&agrave;i chục m&eacute;t, rất gần c&ocirc;ng vi&ecirc;n&nbsp;Bốt H&agrave;ng Đậu. Đường H&agrave;ng Giấy rộng 20m, vỉa h&egrave; mỗi b&ecirc;n 4m. L&agrave; con đường dọc ch&iacute;nh&nbsp;đi từ ng&atilde; tư phố Đồng Xu&acirc;n - H&agrave;ng Khoai, cắt ngang&nbsp;phố Gầm Cầu đến ng&atilde; tư Bốt&nbsp;H&agrave;ng Đậu - H&agrave;ng Than. L&agrave; t&acirc;m&nbsp;Phố Cổ, lượng phương tiện&nbsp;giao th&ocirc;ng cao, l&agrave; nơi kinh doanh tấp lập, tập trung rất nhiều người nước ngo&agrave;i, rất thuận lợi ra cửa ng&otilde; Thủ Đ&ocirc;, ra cầu Long Bi&ecirc;n ...</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, ph&aacute;p l&yacute; minh bạch, sang t&ecirc;n rất thuận lợi.</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Gi&aacute; b&aacute;n: 15x tỷ (C&oacute; thương lượng&nbsp;cho kh&aacute;ch mua thực sự nhiệt t&igrave;nh mua).</p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Mọi th&ocirc;ng tin chi tiết&nbsp;xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc:&nbsp;<span style="BOX-SIZING: border-box; FONT-WEIGHT: 700">Mr.Hưng: 0936.355.355</span></p> <p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Qu&yacute; Kh&aacute;ch c&oacute; thể xem&nbsp;nhiều căn nh&agrave; hơn tại: <strong><a href="https://ift.tt/324DvQQ" target="_BLANK">B&aacute;n nh&agrave; mặt phố H&agrave;ng Giấy</a></strong></p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-toa-nha-mat-pho-hang-giay-hang-buom-230m2-4-tang-mat-tien-62m-gia-tot

Nhà Tự Xây 4 Tầng Kiên Cố, Cách Phố Cổ Nhuế 50m -0987697097.

<p>Nh&agrave; Tự X&acirc;y 4 Tầng Ki&ecirc;n Cố, C&aacute;ch Phố Cổ Nhuế 50m -0987697097.</p> <p>T&ocirc;i muốn b&aacute;n căn nh&agrave; 4 tầng, Mặt ng&otilde; Phường Cổ Nhuế 2, TỰ X&Acirc;Y, KI&Ecirc;N CỐ, T&Acirc;M HUYẾT, ĐƯỢC 5 năm, đứng trước cửa nh&agrave; c&oacute; thể nh&igrave;n thấy Măt Phố.</p> <p>Diện t&iacute;ch sổ: 32m2.(tầng 2 36m2).</p> <p>Mặt tiền: 3,2m , Ng&otilde; XE BA G&Aacute;C.</p> <p>Thiết kế : 4PN,3WC, ph&ograve;ng thờ, bếp, s&acirc;n phơi, ph&ograve;ng kh&aacute;ch.</p> <p>Nh&agrave; x&aacute;c định ở n&ecirc;n hiện tại NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CAO CẤP. chỉ việc dọn về ở.</p> <p>Sổ Đỏ Ch&iacute;nh Chủ.</p> <p>Gi&aacute;: 2,9 tỷ(thương lương s&acirc;u cho kh&aacute;ch thiện ch&iacute;).</p> <p>- Vị tr&iacute; trung t&acirc;m,&nbsp; giao th&ocirc;ng thuận tiện.</p> <p>- Gần ĐẠI HỌC MỎ, HỌC VI&Ecirc;N T&Agrave;I CH&Iacute;NH, HỌC VIỆN CẢNH S&Aacute;T, BỆNH VIỆN PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG,3 ph&uacute;t ra đường PHẠM VĂN ĐỒNG v&agrave; 100m sang khu đ&ocirc; thi RESCO cổ nhuế.</p> <p>- Gần trường học cấp 1, cấp 2 v&agrave; mầm non CỔ NHUẾ, khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c, th&acirc;n thiện..)</p> <p>Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; miễn ph&iacute; : mr Uy Ly ( miễn trung gian m&ocirc;i giới ).</p> <p>Hotline : 09876. 97097 ( zalo )Nh&agrave; Tự X&acirc;y 4 Tầng Ki&ecirc;n Cố, C&aacute;ch Phố Cổ Nhuế 50m -0987697097.</p> <p>T&ocirc;i muốn b&aacute;n căn nh&agrave; 4 tầng, Mặt ng&otilde; Phường Cổ Nhuế 2, TỰ X&Acirc;Y, KI&Ecirc;N CỐ, T&Acirc;M HUYẾT, ĐƯỢC 5 năm, đứng trước cửa nh&agrave; c&oacute; thể nh&igrave;n thấy Măt Phố.</p> <p>Diện t&iacute;ch sổ: 32m2.(tầng 2 36m2).</p> <p>Mặt tiền: 3,2m , Ng&otilde; XE BA G&Aacute;C.</p> <p>Thiết kế : 4PN,3WC, ph&ograve;ng thờ, bếp, s&acirc;n phơi, ph&ograve;ng kh&aacute;ch.</p> <p>Nh&agrave; x&aacute;c định ở n&ecirc;n hiện tại NỘI THẤT ĐẦY ĐỦ, CAO CẤP. chỉ việc dọn về ở.</p> <p>Sổ Đỏ Ch&iacute;nh Chủ.</p> <p>Gi&aacute;: 2,9 tỷ(thương lương s&acirc;u cho kh&aacute;ch thiện ch&iacute;).</p> <p>- Vị tr&iacute; trung t&acirc;m,&nbsp; giao th&ocirc;ng thuận tiện.</p> <p>- Gần ĐẠI HỌC MỎ, HỌC VI&Ecirc;N T&Agrave;I CH&Iacute;NH, HỌC VIỆN CẢNH S&Aacute;T, BỆNH VIỆN PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG,3 ph&uacute;t ra đường PHẠM VĂN ĐỒNG v&agrave; 100m sang khu đ&ocirc; thi RESCO cổ nhuế.</p> <p>- Gần trường học cấp 1, cấp 2 v&agrave; mầm non CỔ NHUẾ, khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c, th&acirc;n thiện..)</p> <p>Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; miễn ph&iacute; : mr Uy Ly ( miễn trung gian m&ocirc;i giới ).</p> <p>Hotline : 09876. 97097 ( zalo )</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nha-tu-xay-4-tang-kien-co-cach-pho-co-nhue-50m-0987697097

Bán nhà 4,5 Tầng, 2 Mặt Thoáng, Ô TÔ 15m, Tại Nhật Tảo – 0987697097.

<p>B&aacute;n nh&agrave; 4,5 Tầng, 2 Mặt Tho&aacute;ng, &Ocirc; T&Ocirc; 15m, Tại Nhật Tảo &ndash; 0987697097.</p> <p>Cần b&aacute;n căn nh&agrave; 4 tầng 1 tum, thuộc Phố Nhật Tảo, gần CẦU THĂNG LONG, PHẠM VĂN ĐỒNG, T&Acirc;N XU&Acirc;N, AN DƯƠNG VƯƠNG.</p> <p>- Diện t&iacute;ch tr&ecirc;n sổ: 31m2&nbsp; ( Từ Tầng 2: 35m2 )</p> <p>- Mặt tiền: 3.6m , đường trước nh&agrave; BA G&Aacute;C TR&Aacute;NH XE M&Aacute;Y..</p> <p>- Ng&otilde; tho&aacute;ng, th&ocirc;ng khắp nơi, c&aacute;ch &Ocirc; T&Ocirc; 15m.</p> <p>- Thiết kế: x&acirc;y 4 tầng 1 tum, đủ c&ocirc;ng năng gồm : 3PN, 4WC, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi.</p> <p>- Vị tr&iacute;: khu d&acirc;n tr&iacute; cao, an ninh lu&ocirc;n đảm bảo., di chuyển c&aacute;c tuyến đường T&acirc;n Xu&acirc;n, An dương Vương, phạm văn đồng thuận tiện. Tiện &iacute;ch trường học, chợ xung quanh nh&agrave; đầy đủ.</p> <p>- SỔ ĐỎ CH&Iacute;NH CHỦ</p> <p>- Gi&aacute;: 2.75 tỷ&nbsp; (l&agrave;m việc ch&iacute;nh chủ.)</p> <p>Li&ecirc;n hệ xem miễn ph&iacute; : mr Uy Ly ( miễn trung gian m&ocirc;i giới )</p> <p>Hotline : 09876 97097 ( zalo )</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-45-tang-2-mat-thoang-o-to-15m-tai-nhat-tao-–-0987697097

Cần Bán Tòa Nhà Mặt Phố Khuất Duy Tiến, Hà Nội, 120m2, 9 Tầng, Mặt Tiền 19m, Thang Máy, Giá Đầu Tư

Cần Bán Nhà Mặt Đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội, 120m2, 8,5 Tầng, Mặt Tiền 18m, TM, Giá Tốt

Căn nhà có diện tích đất là 90m2, mặt tiền chính 7m, lô góc 2 mặt đường, 1 mặt đường, 1 mặt ngõ bên rộng 8m hai xe oto tránh nhau dễ dàng. Trên đất hiện đang có nhà 8 tầng nổi và 1 tầng hầm khung bê tông cốt thép vững chắc, từ tầng 2 đua ra mỗi tầng 122m2, tổng hơn 950m2 sử dụng tất cả. Căn nhà được trang bị thang máy nhập ngoại rất tốt. Thiết kế thông tầng mỗi sàn 2 wc riêng biệt. Riêng tầng 8,9 bố trí 3 phòng ngủ cho chủ nhà, rất thuận lợi công năng vừa ở vừa cho thuê.

Tòa nhà nằm tại vị trí đẹp nhất mặt đường Khuất Duy Tiến, đường rộng 50m, vỉa hè trước tòa nhà rộng 8m thoải mái để xe, hiếm có đường nào lề đường rộng như vậy. Đường Khuất Duy Tiến là tuyến phố vành đai nên mật độ phương tiện qua lại đông đúc, buôn bán mọi loại mô hình. Rất thích hợp cho thuê ngân hàng, các công ty lớn, khách sạn ...

Sổ đỏ chính chủ, pháp lý rõ ràng, sang tên thuận tiện.

Giá bán: 4x tỷ

Mọi chi tiết mời liên hệ: Mr.Hưng: 0936.355.355

Quý Khách có thể xem nhiều nhà hơn tại: Nhà Đất Hà Nội

Cần Bán Nhà Mặt Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, 121m2, 8,5 Tầng, Mặt Tiền 20m, Thang Máy, Giá Tốt

Bán nhà mặt phố Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Cần Bán Căn Nhà Mặt Phố Kim Mã Thượng, Ba Đình, 175m2, 11 Tầng, Mặt Tiền 7,9m, TM, Giá Rẻ

<span style="font-size:14px;">Cần B&aacute;n Căn Nh&agrave; Mặt Phố Kim M&atilde; Thượng, Ba Đ&igrave;nh, 175m2, 11 Tầng, Mặt Tiền 8m, Thang M&aacute;y, Gi&aacute; Đầu Tư<br /> <br /> <font color="#333333">Căn nh&agrave; c&oacute; diện t&iacute;ch 175m2, mặt tiền 7,9m, hậu vu&ocirc;ng vắn. Tr&ecirc;n đất c&oacute; t&ograve;a nh&agrave; 10 tầng nổi v&agrave; 1 tầng hầm khung b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p rất ki&ecirc;n cố, nh&agrave; trang bị thang m&aacute;y nhập khẩu tốc độ cao, tải trọng lớn rất vip. Với trang thiết bị cao cấp, kiến tr&uacute;c thời thượng, căn nh&agrave; đang cho thu&ecirc; được 320 triệu/1 th&aacute;ng - &quot;Con g&agrave; đẻ trứng v&agrave;ng&quot;, l&agrave; c&aacute;i k&eacute;t sinh t&agrave;i lộc cho chủ nh&agrave;.</font><br /> <br /> <font color="#333333">T&ograve;a nh&agrave; nằm tại vị tr&iacute; vip nhất đường Kim M&atilde; Thượng, phố rộng 8m, vỉa h&egrave; trước nh&agrave; rộng 5m. Kim M&atilde; Thượng l&agrave; tuyến phố nối liền đường Linh Lang ra đường Liễu Giai, nơi đ&acirc;y tập trung rất nhiều người nước ngo&agrave;i đang l&agrave;m việc. Phố mới to đẹp, an ninh tốt, d&acirc;n tr&iacute; cao, gần rất nhiều khu sở ban ng&agrave;nh trung t&acirc;m quận Ba Đ&igrave;nh.</font><br /> <br /> <font color="#333333">Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, ph&aacute;p l&yacute; r&otilde; r&agrave;ng, sang t&ecirc;n cực kỳ thuận tiện !.</font><br /> <br /> <font color="#333333">Gi&aacute; b&aacute;n: 7x tỷ - C&oacute; thỏa thuận cho kh&aacute;ch mua thiện tr&iacute;.</font><br /> <br /> <font color="#333333">Li&ecirc;n hệ: <b>Mr.Hưng: 0936.355.355</b></font><br /> <br /> <font color="#333333">Chi tiết hơn tại đ&acirc;y: <a href="https://ift.tt/3tPbB7I nh&agrave; mặt phố Kim M&atilde; Thượng</b></a></font></span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-can-nha-mat-pho-kim-ma-thuong-ba-dinh-175m2-11-tang-mat-tien-79m-tm-gia-re

Bán nhà đường Nguyễn Cảnh Dị , Đại Kim ,Hoàng mai , 53m , giá 8.7 tỷ

VỊ TRÍ ĐẸP, PHÂN LÔ, VỈA HÈ, Ô TÔ TRÁNH, KINH DOANH ĐỈNH, HAI MẶT THOÁNG, AN SINH TUYỆT ĐỈNH + Nhà Đại kim 52m, 4 tầng, mặt tiền 5.1m. + Nhà toạ lạc ở vị trí đẹp, đường trước nhà ô tô tránh đỗ cả hai bên ngày đêm, thuộc phân lô cán bộ. + Chủ tự xây 4 tầng, tum rất chắc chắn, thiết kế hiện đại - Tầng 1: Thông sàn ,WC - Tầng 2: 1 phòng ngủ, bếp, phòng ăn, WC - Tầng 3: 2 phòng ngủ, WC - Tầng 4 : phòng thờ, sân phơi. + Phía sau nhà là khoảng không giữa hai nhà rất thoáng, sáng. + Sổ đỏ vuông vắn, giao dịch nhanh. + LH 0976115606 để nhận thêm thông tin, giá cả.

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-duong-nguyen-canh-di-dai-kim-hoang-mai-53m-gia-87-ty

Bán nhà đường Ngọc hồi, Hoàng mai , 83m , giá 8.8 tỷ

PHÂN LÔ - Ô TÔ TRÁNH - MẶT TIỀN KHỦNG - SỔ HOA HẬU - NỘI THẤT ĐẲNG CẤP. Nhà đường Ngọc Hồi 83m - Mô tả: Nhà xây 4 tầng, MT 8m + Vị trí quá đỉnh, ngõ trước nhà rộng ô tô tránh, cách 100m ra đường Ngọc Hồi , gần ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân, bến xe nước Ngầm, giao thông vô cùng thuận lợi. + Nhà chủ tự xây vô cùng tâm huyết, có Ga ra ô tô, giếng trời, tiểu cảnh, nội thất cao cấp, toàn bộ sàn nhà và cầu thang đều lát gỗ Lim xanh. Khách mua về chỉ việc mang quần áo đến ở. Chủ nhà tặng lại toàn bộ nội thất cho khách mua nhà. Giá : 8.8 tỷ có TL LH 0976115606

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-duong-ngoc-hoi-hoang-mai-83m-gia-88-ty

CĂN HỘ ĐẸP NHẤT THĂNG LONG CAPITAL

<div class="bi6gxh9e" style="margin-bottom: 8px; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id" style="line-height: 1.3333; overflow-wrap: break-word; max-width: 100%; min-width: 0px; font-size: 0.9375rem; font-family: inherit; color: var(--primary-text); word-break: break-word;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-weight: 600;">Chỉ từ 1.5tỷ sở hữu căn 2N( 61,7m2 -69,9m2 ) 1.9 tỷ /3N (96,8 m2 )</span></span></span></div> <h5 class="gmql0nx0 l94mrbxd p1ri9a11 lzcic4wl oud54xpy sqxagodl ku2m03ct" dir="auto" style="color: rgb(5, 5, 5); font-size: inherit; font-weight: inherit; margin: 10px 0px; padding: 0px; outline: none; text-transform: uppercase; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v hnhda86s m9osqain" style="line-height: 1.3333; overflow-wrap: break-word; max-width: 100%; font-weight: 700; min-width: 0px; font-size: 0.9375rem; font-family: inherit; color: var(--secondary-text); word-break: break-word;"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu" style="margin: 0px 1px; height: 16px; width: 16px; font-weight: normal; display: inline-flex; vertical-align: middle; font-family: inherit;"><img alt="????" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/3xq16Ku" style="border: 0px;" width="16" /></span>&nbsp;CHUNG CƯ THĂNG LONG CAPITAL C&Aacute;CH MỸ Đ&Igrave;NH, CẦU GIẤY 10 PH&Uacute;T L&Aacute;I XE</span></h5> <div class="bi6gxh9e" style="margin-bottom: 8px; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id" style="line-height: 1.3333; overflow-wrap: break-word; max-width: 100%; min-width: 0px; font-size: 0.9375rem; font-family: inherit; color: var(--primary-text); word-break: break-word;"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu" style="margin: 0px 1px; height: 16px; width: 16px; display: inline-flex; vertical-align: middle; font-family: inherit;"><img alt="✅" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/3ekNozG" style="border: 0px;" width="16" /></span>&nbsp;280tt k&yacute; HDMB, Vay 70% . L&atilde;i suất 0% đến l&uacute;c nhận nh&agrave;</span></div> <div class="bi6gxh9e" style="margin-bottom: 8px; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id" style="line-height: 1.3333; overflow-wrap: break-word; max-width: 100%; min-width: 0px; font-size: 0.9375rem; font-family: inherit; color: var(--primary-text); word-break: break-word;"><span class="pq6dq46d tbxw36s4 knj5qynh kvgmc6g5 ditlmg2l oygrvhab nvdbi5me sf5mxxl7 gl3lb2sf hhz5lgdu" style="margin: 0px 1px; height: 16px; width: 16px; display: inline-flex; vertical-align: middle; font-family: inherit;"><img alt="✅" height="16" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://ift.tt/3ekNozG" style="border: 0px;" width="16" /></span>&nbsp;B&agrave;n giao nội thất cơ bản cao cấp, 30 tiện &iacute;ch nội khu ( Bể bơi , gym , spa , mầm non, si&ecirc;u thị , khu vui chơi trẻ em ...</span></div> <div class="bi6gxh9e" style="margin-bottom: 8px; font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px;"><span class="d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id" style="line-height: 1.3333; overflow-wrap: break-word; max-width: 100%; min-width: 0px; font-size: 0.9375rem; font-family: inherit; color: var(--primary-text); word-break: break-word;"><span style="font-family: inherit;"><span style="font-weight: 600;">HOTLINE: 0334449086</span></span></span></div>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ho-dep-nhat-thang-long-capital

CẦN BÁN ĐẤT NỀN GIÁ SIÊU RẺ TẠI PHAN THIẾT

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">L&Yacute; DO N&Ecirc;N MUA ĐẤT TẠI Đ&Acirc;Y:</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">-VỊ TR&Iacute; V&Agrave;NG ĐẤT BIỆT THỰ, Đ&Oacute;N ĐẦU CUNG ĐƯỜNG DT719B (CON ĐƯỜNG KẾT NỐI TỪ MŨI K&Ecirc; G&Agrave; ĐẾN TP.PHAN THIẾT R&Uacute;T NGẮN THỜI GIAN DI CHUYỂN) .</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;- Gi&aacute; si&ecirc;u rẻ chỉ 1triệu/m2 .</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;- diện t&iacute;ch: 100m2 - 150m2 .</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;-PH&Aacute;P L&Yacute; R&Otilde; R&Agrave;NG: Đ&Atilde; C&Oacute; SỔ RI&Ecirc;NG (SANG T&Ecirc;N CCCN TRONG 1 NỐT NHẠC)</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">( th&iacute;ch hợp cho người kinh doanh, homestay, x&acirc;y villa, biệt thự Nh&agrave; h&agrave;ng,...) hoặc b&aacute;n lại cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư - số lượng c&oacute; &iacute;t n&ecirc;n tiềm năng lợi nhuận sẽ tăng cao v&agrave; nhanh thanh khoản .</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">chỉ c&ograve;n v&agrave;i nền .</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 32px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Arial, Verdana, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;Đất đai về cơ bản kh&ocirc;ng sinh s&ocirc;i th&ecirc;m ra trong khi d&acirc;n số,con người v&agrave; nhu cầu ở,sinh hoạt,kinh doanh tăng. Do vậy về l&acirc;u về d&agrave;i đất đai CHẮC CHẮN ng&agrave;y c&agrave;ng tăng.&nbsp;<br /> ===&gt;&nbsp;</span>Tham khảo th&ecirc;m b&agrave;i viết:&nbsp;&nbsp;<strong><span data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:14977,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:2,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:[null,2,0],&quot;15&quot;:&quot;Comfortaa&quot;,&quot;16&quot;:12}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;nova phan thiết&quot;}" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Comfortaa, Arial;"><a href="https://ift.tt/3sxod1V phan thiết</a>&nbsp; -&nbsp;&nbsp;</span><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3em4zB7" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1325953,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:2,&quot;11&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:[null,2,1136076],&quot;15&quot;:&quot;Arial, sans-serif&quot;,&quot;16&quot;:12,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;mekongnama.com.vn&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 12pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3em4zB7" target="_blank">mekongnama.com.vn</a></span></strong></p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-dat-nen-gia-sieu-re-tai-phan-thiet

Lô đất vàng còn sót lại trên phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng 168tr/m2

<p>Nh&agrave; cũ 2 tầng, x&aacute;c định b&aacute;n đất. Diện t&iacute;ch gần 100m2, mặt tiền 9m.<br /> Nh&agrave; 2 mặt tiền, vị tr&iacute; đắc địa. Gần mặt phố, &ocirc; t&ocirc; v&agrave;o tận nh&agrave;, th&ocirc;ng ra nhiều ng&otilde; v&agrave; phố.</p> <p>Cơ hội đầu tư cho d&ograve;ng tiền cao, cơ hội t&iacute;ch lũy t&agrave;i sản gia tăng gi&aacute; trị bền vững. Thu hồi vốn trong 12 năm.</p> <p>Th&iacute;ch hợp:<br /> + X&acirc;y t&ograve;a nh&agrave; 7 tầng, thang m&aacute;y, 1 tầng hầm (cho thu&ecirc; vp hoặc apartment thu nhập tr&ecirc;n 120tr/1 th&aacute;ng)<br /> + Biệt thự mini giữa l&ograve;ng th&agrave;nh phố (để ở t&iacute;ch lũy t&agrave;i sản hiệu quả nhất)</p> <p><br /> Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, sẵn s&agrave;ng sang t&ecirc;n.</p> <p>Gi&aacute;: 166tr/m2 (c&oacute; thương lượng)</p> <p>Li&ecirc;n hệ: Hiếu - 0904779977</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/lo-dat-vang-con-sot-lai-tren-pho-bach-mai-hai-ba-trung-168tr-m2

Chính Chủ Bán Gấp Ngôi Nhà Mặt Phố Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, 206m2, 9 Tầng, Mặt Tiền 7,5m, Cầu Thang Máy, Giá Rẻ

Chính Chủ Bán Nhà Mặt Đường Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng, 205m2, 9 Tầng, Mặt Tiền 7,6m, Thang Máy, Giá Rẻ

Nhà nhà có dt đất là 203m2, mặt tiền 7,5m, vuông vắn. Trên đất là căn nhà 9 tầng có hầm kết cấu bê tông cốt thép cực vững chắc với tổng diện tích sử dụng hơn 2100m2 thỏa mãn mọi yêu cầu sử dụng của các tập đoàn lớn, trang bị thang máy ngoại nhập tải trọng lớn. Căn nhà hiện đang khai thác được 15.000 USD/tháng (345 triệu/1 tháng) - con số thu nhập thụ động rất tuyệt cho các Nhà Đầu Tư, "CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG" rất tuyệt vời !.

Tòa nhà nằm tại vị trí vip nhất phố Lê Văn Hưu, đường rộng 25m, lề đường mỗi bên rộng 6m thoải mái để xe. Phố Lê Văn Hưu là tuyến đường ngang chính đi từ ngã tư Trần Nhân Tông, cắt ngang qua Phùng Khắc Khoan, Thi Sách, Lê Ngọc Hân và cắt qua phố Lò Đúc. Mật độ giao thông đi lại đông đúc, buôn bán mọi loại mô hình ...

Sổ đỏ chính chủ, pháp lý rõ ràng, công chứng trong ngày rất thuận tiện !.

Giá bán: 16x tỷ - Có thương lượng cho khách mua thiện trí !.

Liên hệ: Mr.Hưng: 0936.355.355

Chi tiết hơn tại link: Bán nhà mặt phố Trần Xuân Soạn

Cần Bán Ngôi Nhà Mặt Phố Lê Văn Hưu, Hà Nội, 206m2, 9,5 Tầng, Mặt Tiền 7,6m, Thang Máy, Giá Tốt

Bán nhà mặt phố Trần Xuân Soạn

Bán Nhà Mặt Phố Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, 206m2, 10 Tầng, Thang Máy, Giá Rẻ Nhất

<p style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; font-family: sans-serif, arial; text-align: justify; margin: 0px 0px 10px;">Ch&iacute;nh Chủ B&aacute;n Ng&ocirc;i Nh&agrave; Mặt Phố Trần Xu&acirc;n Soạn, Ng&ocirc; Th&igrave; Nhậm, 206m2, 10 Tầng, Mặt Tiền 7,6m, Cầu Thang M&aacute;y, Gi&aacute; Rẻ</p> <p>T&ograve;a nh&agrave; nh&agrave; c&oacute; dt đất l&agrave; 206m2, mặt tiền 7,6m, vu&ocirc;ng vắn. Tr&ecirc;n đất l&agrave; t&ograve;a nh&agrave; 10 tầng c&oacute; hầm kết cấu&nbsp;b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p rất vững chắc&nbsp;với tổng diện t&iacute;ch sử dụng hơn 2100m2 thỏa m&atilde;n&nbsp;mọi&nbsp;y&ecirc;u cầu sử dụng của c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn, trang bị cầu thang m&aacute;y&nbsp;nhập khẩu&nbsp;tải trọng&nbsp;lớn. Ng&ocirc;i nh&agrave; hiện đang cho thu&ecirc;&nbsp;được 15.000 USD/th&aacute;ng (345 triệu/1 th&aacute;ng) - con số thu nhập thụ động rất cao cho c&aacute;c Nh&agrave; Đầu Tư, &quot;CON G&Agrave; ĐẺ TRỨNG V&Agrave;NG&quot; rất tuyệt vời !.</p> <p>Nh&agrave; nằm tại địa điểm&nbsp;đắc địa nhất phố Trần Xu&acirc;n Soạn, đường rộng 20m, vỉa h&egrave;&nbsp;mỗi b&ecirc;n rộng 6m thoải m&aacute;i để xe. Phố Trần Xu&acirc;n Soạn l&agrave; tuyến đường ngang ch&iacute;nh đi từ ng&atilde; tư Phố Huế, cắt ngang qua Ph&ugrave;ng Khắc Khoan, Ph&ugrave; Đổng Thi&ecirc;n Vương, L&ecirc; Ngọc H&acirc;n v&agrave; cắt qua phố L&ograve; Đ&uacute;c. Mật độ giao th&ocirc;ng đi lại đ&ocirc;ng đ&uacute;c, bu&ocirc;n b&aacute;n mọi loại m&ocirc; h&igrave;nh&nbsp;...</p> <p>Sổ đỏ l&acirc;u d&agrave;i, ph&aacute;p l&yacute; r&otilde; r&agrave;ng, sang t&ecirc;n&nbsp;trong ng&agrave;y rất thuận tiện !.</p> <p>Gi&aacute; b&aacute;n: 16x tỷ - C&oacute; thương lượng cho kh&aacute;ch thực sự&nbsp;thiện tr&iacute; !.</p> <p>Li&ecirc;n hệ: <strong>Mr.Hưng: 0936.355.355</strong></p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-mat-pho-tran-xuan-soan-hai-ba-trung-206m2-10-tang-thang-may-gia-re-nhat

Bán Gấp !!Nhà 4 Tầng HỌC VIỆN CẢNH SÁT, KHU B MỎ, Ô TÔ- 0987697097.

<p>B&aacute;n Gấp !!Nh&agrave; 4 Tầng HỌC VIỆN CẢNH S&Aacute;T, KHU B MỎ, &Ocirc; T&Ocirc;- 0987697097.</p> <p>Cần nhượng lại CĂN NH&Agrave; 4 TẦNG, TỰ X&Acirc;Y KI&Ecirc;N CỐ, T&Acirc;M HUYẾT dc 8 năm tại KHU B ĐẠI HỌC MỎ, CẠNH HỌC VIỆN CẢNH S&Aacute;T, 2 MẶT NG&Otilde; trước sau , gia đ&igrave;nh đang ở, c&oacute; th&ocirc;ng tin như sau:</p> <p>- Diện t&iacute;ch tr&ecirc;n sổ : 45,8m2 ( thực tế khoảng 50m2, lưu kh&ocirc;ng 4-5m2).</p> <p>- Sổ Đỏ Ch&iacute;nh Chủ .</p> <p>-Thiết Kế : 4PN, 3WC, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, khu bếp, ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi</p> <p>- Mặt tiền : 3,4m ,ĐƯỜNG &Ocirc; B&Agrave;N CỜ , đường trước nh&agrave; rộng 3.2m v&agrave; 3,1m.</p> <p>&Ocirc; T&Ocirc; CON ĐỔ CỬA.</p> <p>- THO&Aacute;NG TRƯỚC SAU VĨNH VIỄN, cạnh đường T&Acirc;Y THĂNG LONG đang thi c&ocirc;ng.</p> <p>Thuận tiện :</p> <p>- Gần trường Học Viện Cảnh S&aacute;t, gần Khu B Đại Học Mỏ&nbsp; ,gần điểm đỗ xe bus 13.</p> <p>- Dự &Aacute;n đường T&Acirc;Y THĂNG LONG 60m đang khởi c&ocirc;ng V&Agrave; đường PHỐ VI&Ecirc;N k&eacute;o d&agrave;i sang PH&Uacute; DI&Ecirc;N đi qua gần nh&agrave;, tương lại c&ograve;n thuận tiện đi lại hơn nữa.</p> <p>- C&aacute;ch Ng&otilde; 2 &Ocirc; T&Ocirc; TR&Aacute;NH NHAU 20m.</p> <p>- Gần đường Văn Tiến Dũng, Phạm Văn Nghị, Cầu Noi, Phố Vi&ecirc;n,... thuận tiện đi lại.</p> <p>- C&aacute;ch đường Cổ Nhuế tầm 5 ph&uacute;t.</p> <p>- Khu vực C&Aacute;N BỘ C&Ocirc;NG NH&Acirc;N VI&Ecirc;N n&ecirc;n y&ecirc;n tĩnh, an to&agrave;n, sạch sẽ.</p> <p>Gi&aacute; : 3,75 tỷ( thương lượng ch&iacute;nh chủ).</p> <p>Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; miễn ph&iacute; : mr Uy Ly ( miễn trung gian m&ocirc;i giới ).</p> <p>Hotline : 09876. 97097 ( zalo ).</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-gap-nha-4-tang-hoc-vien-canh-sat-khu-b-mo-o-to-0987697097

Bán lô đất 300m2 đất thổ cư mặt tiền 14m đối diện bãi tắm 16tr/m2

<div class="kqchitiet" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 17px; text-size-adjust: 100%; font-family: arial; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-size-adjust: 100%;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;">Gi&aacute;:&nbsp;</span><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700; color: rgb(0, 146, 69);">4.8 tỷ</span>&nbsp;</span><span class="gia-title" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-size-adjust: 100%;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;Diện t&iacute;ch:&nbsp;</span><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-size-adjust: 100%; font-weight: 700; color: rgb(0, 146, 69);">300 m&sup2;</span></span></div> <div class="place-info" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 10px 5px 5px; font-size: 17px; text-size-adjust: 100%; font-family: arial; line-height: 25.5px; float: left; color: rgb(0, 0, 0);"><strong>Th&ocirc;ng tin m&ocirc; tả:</strong><br /> Diện t&iacute;ch: 300m2<br /> Cần chuyển nhượng l&ocirc; đất m to&agrave;n bộ đất ở đ&ocirc; thị<br /> Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ bao sang t&ecirc;n trong ng&agrave;y<br /> Vị tr&iacute; đầu Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu<br /> Cạnh b&atilde;i tắm &ocirc;ng địa, khu di t&iacute;ch th&aacute;p ch&agrave;m Porshanu<br /> Cạnh s&acirc;n gold Sealink<br /> Gi&aacute; chuyển nhượng 16tr/m<br /> ====&gt; Vui l&ograve;ng xem tại:&nbsp;<strong><span data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:14979,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;10&quot;:2,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0},&quot;15&quot;:&quot;Comfortaa&quot;,&quot;16&quot;:12}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Dự án Novaland Phan Thiết&quot;}" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12pt; font-family: Comfortaa, Arial;"><a href="https://mekongnama.com.vn/novaworld-phan-thiet/">Dự &aacute;n Novaland Phan Thiết </a>-&nbsp;</span><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/2OreoEP" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1325953,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:2,&quot;11&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:0},&quot;15&quot;:&quot;Arial, sans-serif&quot;,&quot;16&quot;:12,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;https://ift.tt/3n0aZJV}" style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: underline; font-size: 12pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none;"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/2OreoEP" target="_blank">https://ift.tt/3x0spL5>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-lo-dat-300m2-dat-tho-cu-mat-tien-14m-doi-dien-bai-tam-16tr-m2

Nhà 5 tầng ,Ô TÔ THÔNG, kinh doanh, 2 Mặt Thoáng, CỔ NHUẾ - 09876.97097.

<p>Nh&agrave; 5 tầng ,&Ocirc; T&Ocirc; TH&Ocirc;NG, kinh doanh, 2 Mặt Tho&aacute;ng, CỔ NHUẾ - 09876.97097.</p> <p>Chủ nh&agrave; cần b&aacute;n căn hộ mặt ng&otilde; &Ocirc; T&Ocirc; TH&Ocirc;NG, KINH DOANH,&nbsp; L&Ocirc; G&Oacute;C,&nbsp; 2 MẶT NG&Otilde; Phường Cổ Nhuế.</p> <p>- Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.</p> <p>- Diện t&iacute;ch : 30m2 ( t&acirc;ng 2 đổ l&ecirc;n 34m2).</p> <p>- Mặt tiền: 3,8m ,đường trước nh&agrave; 4m, KINH DOANH.</p> <p>&shy;- Nh&agrave; thiết kế 3 PN, 4WC, 1 ph&ograve;ng kh&aacute;ch,1khu bếp,1 s&acirc;n phơi .</p> <p>- Khu d&acirc;n tr&iacute; cao, cạnh c&aacute;c dự &aacute;n Phố Vi&ecirc;n mở rộng, đường Bờ T&acirc;y S&ocirc;ng Nhuệ mở rộng.</p> <p>&nbsp;- B&aacute;n k&iacute;nh 500-1km gồm c&aacute;c TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ, BỆNH VIỆN PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG, HỌC VIỆN T&Agrave;I CH&Iacute;NH, HỌC VIỆN CẢNH S&Aacute;T, KHU Đ&Ocirc; THỊ HANDIRESCO&hellip;</p> <p>- Gi&aacute; : 2,9 tỉ ( c&oacute; thương lượng).</p> <p>Li&ecirc;n hệ xem miễn ph&iacute; : mr Uy Ly ( miễn trung gian m&ocirc;i giới ).</p> Hotline : 09876. 97097 ( zalo ).

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nha-5-tang-o-to-thong-kinh-doanh-2-mat-thoang-co-nhue-0987697097

Cần Bán Nhà Mặt Đường Linh Lang, Linh Lang, 172m2, 10,5 Tầng, Mặt Tiền 7,9m, Thang Máy, Giá Rẻ

Cần Bán Nhà Mặt Đường Linh Lang, Ba Đình, 176m2, 10,5 Tầng, Mặt Tiền 8,2m, TM, Giá Rất Rẻ

Nhà có diện tích 175m2, mặt tiền 8,2m, hậu vuông vắn. Trên đất có nhà 10,5 tầng nổi và 1 tầng hầm khung bê tông cốt thép rất vững chắc, căn nhà trang bị cầu thang máy nhập khẩu tốc độ cao, tải trọng cao rất xịn xò. Với trang thiết bị cao cấp, thiết kế thời thượng, tòa nhà đang cho thuê được 320 triệu/1 tháng - "Con gà đẻ trứng vàng", là cái két sinh tài lộc cho chủ nhà.

Nhà nằm tại vị trí đẹp nhất phố Linh Lang, đường rộng 8m, vỉa hè trước căn nhà rộng 3m. Linh Lang là tuyến phố nối liền phố Linh Lang ra phố Liễu Giai, nơi đây tập hợp rất nhiều người nước ngoài đang làm việc. Đường mới to đẹp, an ninh tuyệt vời, dân trí cao, gần rất nhiều khu cơ quan tâm điểm quận Ba Đình.

Sổ đỏ chính chủ, pháp lý minh bạch, sang tên rất thuận lợi !.

Giá bán: 7x tỷ - Có thỏa thuận cho khách mua nhiệt tình.

Liên hệ: Mr.Hưng: 0936.355.355

Chi tiết hơn tại đây: Bán nhà mặt phố Linh Lang

Chính Chủ Bán Tòa Nhà Mặt Phố Linh Lang, Hà Nội, 176m2, 10,5 Tầng, Mặt Tiền 8m, Thang Máy, Giá Tốt

Bán nhà mặt phố Kim Mã Thượng

Cần bán nhà Đào Tấn, 5 tầng thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng

<span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 16px;">Cần b&aacute;n nh&agrave; Đ&agrave;o Tấn, 5 tầng thiết kế hiện đại, nội thất sang trọng. Ở ngay + Vị tr&iacute; gần phố, ng&otilde; rộng th&ocirc;ng tho&aacute;ng, trung t&acirc;m Ba Đ&igrave;nh, c&aacute;ch trung t&acirc;m vui chơi mua sắm Lotte v&agrave;i bước ch&acirc;n. + Giao th&ocirc;ng thuận tiện, đi đ&acirc;u cũng dễ, tiện &iacute;ch xung quanh kh&ocirc;ng thiếu g&igrave;, an ninh tốt, h&agrave;ng x&oacute;m văn minh. Thiết kế: Tầng 1: Ph&ograve;ng kh&aacute;ch + bếp + wc. Tầng 2,3,4 mỗi tầng 1 ph&ograve;ng ngủ rộng + wc. Tầng 5: Ph&ograve;ng thờ + s&acirc;n phơi. M&ocirc; tả: Diện t&iacute;ch 33m2. Mặt tiền 3.3m Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, ph&aacute;p l&yacute; r&otilde; r&agrave;ng. Gi&aacute; 4.5 tỷ Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-nha-dao-tan-5-tang-thiet-ke-hien-dai-noi-that-sang-trong

Bán căn góc 2 ngủ nhà N4C Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính

B&aacute;n căn g&oacute;c 2 ngủ nh&agrave; N4C L&ecirc; Văn Lương, Trung H&ograve;a Nh&acirc;n Ch&iacute;nh<br /> + Diện t&iacute;ch 71m2.<br /> + Tầng trung, đẹp, tho&aacute;ng.<br /> + Thiết kế: 2 ngủ, 2 vệ sinh, kh&aacute;ch, bếp.<br /> + Cửa v&agrave;o hướng T&acirc;y Bắc.<br /> + Ban c&ocirc;ng hướng Đ&ocirc;ng Nam, căn g&oacute;c 4 cửa sổ tho&aacute;ng m&aacute;t.<br /> Đ&atilde; cải tạo nội thất đẹp, đầy đủ.<br /> Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.<br /> Gi&aacute; b&aacute;n 2.2 tỷ. C&oacute; thương lượng<br /> LH A. Thắng: 0888358855

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-can-goc-2-ngu-nha-n4c-le-van-luong-trung-hoa-nhan-chinh

Cần Bán Căn Nhà Mặt Phố Đỗ Quang, Hà Nội, 120m2, 8,5 Tầng, Mặt Tiền 7,8m, Cầu Thang Máy, Giá Rẻ

Cần Bán Căn Nhà Mặt Phố Đỗ Quang, Trung Hòa, 120m2, 8 Tầng, Mặt Tiền 8m, Thang Máy, Giá Tốt

Diện tích đất 110 m2 từ tầng 2 đua ra được 120m2, xây 8 tầng nổi và 1 hầm, mặt tiền 8m, thiết kế thông sàn theo kiểu kiến trúc hiện đại, mặt tiền ốp kính cường lực. Thang máy thang bộ nhà wc trong cùng, trang thiết bị hàng xịn xò, lề đường rộng 4m, để được 1 hàng xe máy, đường rộng 17m. 
- Vị trí: Sát các tuyến đường Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, phù hợp mua giữ tiền, kinh doanh thẩm mĩ viện, trung tâm đào tạo và công ty.
- Khu dân trí cao, trung tâm của khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, nơi tập trung nhiều người ngoại quốc đặc biệt các người Hàn Quốc và Nhật Bản ... Dân cư đông đúc, buôn bán mọi loại mặt hàng.
- Sổ đỏ chính chủ, pháp lý rõ ràng, thuận tiện sang tên dễ dàng.
- Giá bán: 6x tỷ. Có thương thảo cho Khách mua thực sự thiện trí.

Chi tiết mời liên hệ: Mr.Hưng: 0936.355.355

Chi tiết hơn tại đây: Bán nhà mặt phố Đỗ Quang

Cần Bán Căn Nhà Mặt Phố Đỗ Quang, Trung Hòa, 120m2, 8,5 Tầng, Mặt Tiền 8m, Cầu Thang Máy, Giá Đầu Tư

Bán nhà mặt phố Đỗ Quang

Bán căn hộ tập thể tầng 1 vị trí trung tâm quận Đống Đa

<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">B&aacute;n căn hộ tập thể tầng 1 vị tr&iacute; trung t&acirc;m quận Đống Đa</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Căn hộ tập thể tầng 1 ng&otilde; 88 Trần Qu&yacute; C&aacute;p.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Thuận tiện để ở, kinh doanh online, c&aacute;ch &ocirc; t&ocirc; 10m</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">DTSD: 40m2.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Sổ hồng: 21,7m2.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">2 ph&ograve;ng, 1 bếp, 1WC, g&aacute;c x&eacute;p.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Giao th&ocirc;ng thuận tiện, gần trường học, chợ d&acirc;n sinh.. An ninh tốt.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Gi&aacute; 1,39 tỷ (c&oacute; thương lượng).</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Li&ecirc;n hệ trực tiếp A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-can-ho-tap-the-tang-1-vi-tri-trung-tam-quan-dong-da

Bán nhà đường Thành Công , Ba Đình cho người có nhu cầu ở thực

<p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">B&aacute;n nh&agrave; đường Th&agrave;nh C&ocirc;ng , Ba Đ&igrave;nh cho người c&oacute; nhu cầu ở thực</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Diện t&iacute;ch sổ đỏ: 32 m2</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Diện t&iacute;ch x&acirc;y dựng từ tầng 2 l&agrave; 40m</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Mặt tiền: hơn 4m</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Nh&agrave; x&acirc;y dựng 5 tầng ki&ecirc;n cố&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Tầng 1: ph&ograve;ng kh&aacute;ch v&agrave; Bếp, ăn&nbsp;</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Tầng 2: ph&ograve;ng ngủ&nbsp; v&agrave; vệ sinh</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Tầng 3: ph&ograve;ng ngủ v&agrave; vệ sinh</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Tầng 4: th&ocirc;ng s&agrave;n ko vệ sinh</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Tầng 5: thờ v&agrave; s&acirc;n phơi</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Ng&otilde; trước nh&agrave; rộng 3m , c&aacute;ch đường Th&agrave;nh C&ocirc;ng &ocirc; t&ocirc; tr&aacute;nh hơn 30m.</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Nh&agrave; nằm ngay vị tr&iacute; đẹp, rộng r&atilde;i, giao th&ocirc;ng thuận tiện đi lại c&aacute;c khu vực kh&aacute;c.</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Khu vực tho&aacute;ng m&aacute;t, l&agrave; khu đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, c&ograve;n nhiều tiềm năng ph&aacute;t triển.</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Nh&agrave; gần chợ (200m), Hồ Th&agrave;nh C&ocirc;ng (300m), trường Mẫu Gi&aacute;o, trường cấp 1, 2 (300 - 500m), bệnh viện, si&ecirc;u thị.....Xung quanh nhiều tiện &iacute;ch thuận tiện cho việc kinh doanh, tiện mua sắm, khu vực an ninh tốt.</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, c&oacute; ra lộc cho ai thiện ch&iacute; ạ.</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Gi&aacute; b&aacute;n: 4.1 Tỷ</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n Hệ A. Thắng: 0888358855</p> <p style="box-sizing: border-box; line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 10px; max-width: 100%; font-family: &quot;Times News Roman&quot;, Gotham, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Xem nh&agrave; li&ecirc;n hệ 30 ph&uacute;t trước khi đến</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-duong-thanh-cong-ba-dinh-cho-nguoi-co-nhu-cau-o-thuc

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info

Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.