Hiển thị các bài đăng có nhãn Nha dat Ha Noi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nha dat Ha Noi. Hiển thị tất cả bài đăng

Bán CHTT tầng 3 nhà K1 - Hào Nam, Giảng Võ

<span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">B&aacute;n CHTT tầng 3 nh&agrave; K1 - H&agrave;o Nam, Giảng V&otilde;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Nh&agrave; tập thể K1 H&agrave;o Nam, Giảng V&otilde;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Căn hộ tầng 3 , diện t&iacute;ch sử dụng 40m2: gồm 2 Ph&ograve;ng, bếp, kh&aacute;ch, wc, ban c&ocirc;ng, l&ocirc;gia đẹp.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Vị tr&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng thuận tiện sinh hoạt. gần trường. chợ an ninh d&acirc;n tr&iacute; cao.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">Gi&aacute; b&aacute;n: 1.55 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Li&ecirc;n hệ A. Thắng: 0888358855 để được tư vấn v&agrave; đi xem nh&agrave;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">- Nhận k&yacute; gửi mua b&aacute;n nh&agrave; đất chung cư</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-chtt-tang-3-nha-k1-hao-nam-giang-vo

Bán nhà Hà Nội, Tôn Đức Thắng 1,9 tỷ

<span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">B&aacute;n nh&agrave; H&agrave; Nội, T&ocirc;n Đức Thắng 1,9 tỷ</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Nh&agrave; ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1, Phường H&agrave;ng Bột</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ DT sổ đỏ 23m2 x&acirc;y dựng 4 tầng ki&ecirc;n cố</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Thiết kế 03 PN, 2 WC, bếp, kh&aacute;ch, l&ocirc; gia</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Phụ kh&eacute;p k&iacute;n điện nước khỏe.</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Khu trung t&acirc;m gần chợ. Trường học, mầm non, khu c&aacute;n bộ d&acirc;n tr&iacute;, y&ecirc;n tĩnh.</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Taxi đỗ c&aacute;ch 10m, v&agrave;i bước ch&acirc;n ra phố T&ocirc;n Đức Thắng</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Gi&aacute;: 1,9 tỷ</span><br style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">LH A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-ha-noi-ton-duc-thang-19-ty

Sealed type 3-phase distribution oil immersed transformer 2500 KVA

<p>MBT SPECIALISE IN:&nbsp;</p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/36alZh1" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;step up transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/36alZh1" target="_blank">step up transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/39kuJDq" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;buy transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/39kuJDq" target="_blank">buy transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3pYrZ4i" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321539,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;9&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16711680},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;single phase transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(255, 0, 0);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3pYrZ4i" target="_blank">single phase transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3l8alaG" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321539,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;9&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;transformer price&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3l8alaG" target="_blank">transformer price</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/2J0rRkm" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;amorphous transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/2J0rRkm" target="_blank">amorphous transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3nVJJLT" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;solar transformer&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3nVJJLT" target="_blank">solar transformer</a></span></p> <p><span data-sheets-hyperlink="https://ift.tt/3pWTQ4R" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:1321475,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;4&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:16777215},&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:1136076},&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1,&quot;23&quot;:1}" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;transformer materials&quot;}" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(17, 85, 204);"><a class="in-cell-link" href="https://ift.tt/3pWTQ4R" target="_blank">transformer materials</a></span></p> <p>&nbsp;</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/sealed-type-3phase-distribution-oil-immersed-transformer-2500-kva

Nhỉnh 6 tỷ nhà phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, oto cạnh nhà

<span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Nhỉnh 6 tỷ nh&agrave; phường &Ocirc; Chợ Dừa, quận Đống Đa, oto cạnh nh&agrave;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Diện t&iacute;ch thực 45m2, diện t&iacute;ch sổ đỏ 42,9m2x4 tầng+tum, mặt tiền 8m, hướng Đ&ocirc;ng Nam, x&acirc;y tường 20 ki&ecirc;n cố, chắc chắn, tho&aacute;ng đẹp, thiết kế 04 PN, 3 VS, Kh&aacute;ch, Bếp. Oto dừng đỗ v&agrave;i bước ch&acirc;n, c&oacute; b&atilde;i tr&ocirc;ng &ocirc; t&ocirc; ng&agrave;y đ&ecirc;m gần đ&oacute;.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Gi&aacute; 6.4 tỷ c&oacute; thương lượng</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nhinh-6-ty-nha-phuong-o-cho-dua-quan-dong-da-oto-canh-nha

Sealed type 3-phase distribution oil immersed transformer 750KVA

<h6 style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: var(--h-margin-bottom); font-weight: var(--h-font-weight); line-height: 1.5; font-size: 1rem; color: var(--heading-color); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;;">Product specifications</h6> <p class="product-description" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(73, 80, 87); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 16px;">&nbsp;</p> <ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(73, 80, 87); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Rated power: 750kVA&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Voltage: 22/0,4kV</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Winding connection: Dyn11/ Yyn0</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Max. no-load loss (Po): 845W</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Max. short-circuit loss(Pk): 6540W&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Max.&nbsp;no-load current(I0): 1%&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 15px;">Min. short circuit voltage(Uk ): 5%&nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px;">Standard: : TCVN 6306 (IEC 60076); Decision&nbsp;62 / QĐ &ndash; EVN (Vietnam),&nbsp;ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 (International)</li> </ul> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><a href="https://ift.tt/3l37Vdm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MBT</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> is a brand of </span><a href="https://ift.tt/2HzMmUf" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Transformer products</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3pZkSZv" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer manufacturer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> that have a high reputation in the market. With the strength of experience and technological lines in manufacturing, a good team of engineers, skilled technical workers, and abundant customer partners in many areas, so we are always leading about quality of service (</span><a href="https://ift.tt/3l2fh0L" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer maintenance</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">) and price.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MBT</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Electrical Equipment JSC</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> offers a wide range of </span><a href="https://ift.tt/33g0WYJ" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">dry type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> and oil immersed transformer, </span><a href="https://ift.tt/3l4xnPV" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">sealed type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> for solar energy applications and components, </span><a href="https://ift.tt/3pWTQ4R" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">replacement parts</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, and services. With the </span><a href="https://ift.tt/2J0rRkm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">amorphous transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3fAEtKS" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">distribution transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/39ewK3W" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">oil immersed transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/2V0iAew" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">power transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> manufacturing basis and strict quality control process, MBT can supply and manufacture top quality transformer in Vietnam and the world.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Whether you need transformers, </span><a href="https://ift.tt/3nOj4k2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">three phase transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/363yKdl" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">three phase amorphous transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3l4xnPV" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">sealed type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3nUML38" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">open type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3nVJJLT" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">solar transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3pTbO8m" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">RMU cabinnet</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> for AC or DC voltages, 50-60 Hz and IEC or IEEE standards, MBT </span><a href="https://ift.tt/3l37Vdm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer company</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> technologies and innovations can increase solar reliability while reducing impact environment and reducing life cycle costs.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">MBT </span><a href="https://ift.tt/3nVJJLT" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">solar transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> are designed for installation in all environmental conditions. Generation units are custom designed to meet all applicable standards, regulations, and customer specifications. Oil immersed transformer and </span><a href="https://ift.tt/2IYdayg" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">dry type transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> are rated for their solar generating capacity and array voltage level, meeting all applicable standards and regulations in force and energy efficiency. </span><a href="https://ift.tt/39ewK3W" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Oil filled transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3fujSI2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">power transformer rating</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> can be manufactured and tested with mineral oil or liquid ester (natural or synthetic).&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">We design, manufacture, and supply all kinds of </span><a href="https://ift.tt/33dvWIw" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">electrical cabinet</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/363o52n" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">types of transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3pWTQ4R" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer materials</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/2V0OSpC" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer oil</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> with a dedicated project manager and a 24-month guarantee from dispatch.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; padding: 0pt 0pt 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">With the business motto: &quot;A satisfied customer is the best business strategy of all,&quot; and over 11 years of experience in transformer design and </span><a href="https://ift.tt/3pZkSZv" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Transformer supplier</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">. We, MBT, are confident of being the best </span><a href="https://ift.tt/3nOj4k2" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> manufacturer in Vietnam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 15pt;"><span id="docs-internal-guid-10add30b-7fff-41ab-8b7f-49654243b69d"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">If you want a </span><a href="https://ift.tt/3l8alaG" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">transformer price</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">, </span><a href="https://ift.tt/3l37Vdm" style="text-decoration-line: none;"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(17, 85, 204); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">vietnam transformer</span></a><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> Contact immediately </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(52, 152, 219); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">+84 913 006 538</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> or email: </span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(52, 152, 219); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">info@mbt.vn</span><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial; color: rgb(73, 80, 87); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> for a free consultation and support and receive the most preferential quotation.</span></span></p> <div>&nbsp;</div>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/sealed-type-3phase-distribution-oil-immersed-transformer-750kva

Phân lô Thái Hà, vài bước chân ra phố, 3 tầng ở ngay, hơn 3 Tỷ

Ph&acirc;n l&ocirc; Th&aacute;i H&agrave;, v&agrave;i bước ch&acirc;n ra phố, 3 tầng ở ngay, hơn 3 Tỷ<br /> 3.55 tỷ c&oacute; nh&agrave; ph&acirc;n l&ocirc; phố Th&aacute;i H&agrave;, quận Đống Đa.<br /> Diện t&iacute;ch 36.5m2 x 3 tầng, 2 ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng bếp, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, s&acirc;n phơi.<br /> Ng&otilde; n&ocirc;ng, xe ba g&aacute;c, c&aacute;ch mặt phố chỉ v&agrave;i bước ch&acirc;n.<br /> Chủ trước mua cho con học đại học, giờ về qu&ecirc; sinh sống v&agrave; l&agrave;m việc, n&ecirc;n cần b&aacute;n.<br /> Xung quanh to&agrave;n c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức sinh sống, an l&agrave;nh, y&ecirc;n tĩnh.<br /> Sổ đẹp, ch&iacute;nh chủ, thiện ch&iacute; b&aacute;n.<br /> Gi&aacute; chỉ 3.55 tỷ<br /> Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; A. Thắng: 0888358855 Chuy&ecirc;n nh&agrave; đẹp khu Đống Đa.<br /> Cảm ơn đ&atilde; đọc tinPh&acirc;n l&ocirc; Th&aacute;i H&agrave;, v&agrave;i bước ch&acirc;n ra phố, 3 tầng ở ngay, hơn 3 Tỷ

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/phan-lo-thai-ha-vai-buoc-chan-ra-pho-3-tang-o-ngay-hon-3-ty

Căn hộ 2PN Golden Field Mỹ Đình, full đồ đẹp, view thoáng

<span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Căn hộ 2PN Golden Field Mỹ Đ&igrave;nh, full đồ đẹp, view tho&aacute;ng</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Vị tr&iacute; si&ecirc;u đẹp, g&oacute;c ng&atilde; tư Nguyễn Cơ Thạch - H&agrave;m Nghi, giao th&ocirc;ng thuận tiện c&aacute;c ngả.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Cần b&aacute;n căn hộ chung cư Golden Field Mỹ Đ&igrave;nh, Nam Từ Li&ecirc;m. Diện t&iacute;ch tim tường: 73m2 , sổ đỏ: 66m2 thiết kế gồm: 02 ngủ, kh&aacute;ch, bếp, 02WC.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Căn hộ nội thất mới rất đẹp, để lại to&agrave;n bộ nội thất, tivi, tủ lạnh, m&aacute;y giặt, giường tủ, tủ bếp, s&agrave;n gỗ, trần thạch cao... Ban c&ocirc;ng Bắc, căn g&oacute;c, tho&aacute;ng m&aacute;t</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">+ Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Sang t&ecirc;n, giao nh&agrave; ngay. Khu vực d&acirc;n tr&iacute; cao, gần c&aacute;c trường học, trường Quốc Tế, gần bến xe Mỹ Đ&igrave;nh, nhiều tiện &iacute;ch.... Gi&aacute; 2.2 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(86, 86, 86); font-family: arial;">Li&ecirc;n hệ :A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ho-2pn-golden-field-my-dinh-full-do-dep-view-thoang

Bán nhà khu víp phố Ngụy Như Kon Tum 58m, 4 tầng, MT 4,2m, giá 10,8 tỷ

<p>+ Nh&agrave; 4 tầng phố Ngụy Như Kon Tum, Khu ph&acirc;n l&ocirc; &ocirc; t&ocirc; tr&aacute;nh đẳng cấp nhất Thanh Xu&acirc;n, Khu Vip. Gần khu Chung cư cao cấp Imperial Garden. Nh&agrave; hưởng mọi tiện &iacute;ch v&agrave; dịch vụ. Đường th&ocirc;ng ra đường Khuất Duy Tiến. Gần phố khu trung t&acirc;m c&aacute;c dịch vụ, giao th&ocirc;ng thuận tiện.</p> <p>+ Diện t&iacute;ch sổ đỏ 51m2, từ tầng 2 diện t&iacute;ch 58m2, sổ ph&acirc;n l&ocirc; vu&ocirc;ng vắn, Mặt tiền 4,2m, X&acirc;y 4 tầng chắc chắn, hiện đại, thiết kế hợp l&yacute; 2 phòng/ tầng. Tổng 4 ph&ograve;ng ngủ kh&eacute;p k&iacute;n. Nội thất sang trảnh lịch sự. Khu vực D&acirc;n tr&iacute; , an ninh cao, giao th&ocirc;ng thuận tiện.</p> <p>+ Gi&aacute; : 10,8 tỷ.</p> + Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; Mr Qu&yacute; ĐT :&nbsp; 0913076162

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-khu-vip-pho-ngụy-như-kon-tum-58m-4-tang-mt-42m-gia-108-ty

Bán nhà phố Kim Mã Thượng 32m, 5 tầng, MT 3.6m, giá 7.45 tỷ

<p>- Nh&agrave; 5 tầng khung b&ecirc; t&ocirc;ng chắc chắn, x&acirc;y để ở rất cẩn thận, Đường trước nh&agrave; rộng 2 &ocirc; t&ocirc; tr&aacute;nh nhau, &ocirc; t&ocirc; c&oacute; thể đỗ cửa ng&agrave;y đ&ecirc;m. Nh&agrave; nằm giữa trung t&acirc;m phố, c&aacute;ch phố 10m, gần phố Liễu Giai, gần Hồ T&acirc;y&hellip;.Khu vực an sinh v&aacute; d&acirc;n tr&iacute; cực cao. Nh&agrave; ph&ugrave; hợp để ở hoặc kinh doanh l&agrave;m văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng ty&hellip;.</p> <p>- Diện t&iacute;ch sổ đỏ 32m2, sổ ph&acirc;n l&ocirc; vu&ocirc;ng vắn, sẵn s&agrave;ng giao dịch, Mặt tiền 4m, X&acirc;y 5 tầng, Thiết kế hợp l&yacute; mỗi tầng 1 ph&ograve;ng vệ sinh kh&eacute;p k&iacute;n. Tổng 3 ph&ograve;ng ngủ. Nội thất sang trọng lịch sự. Cầu thang gỗ cực xịn, chắc chắn s&aacute;ng b&oacute;ng</p> <p>- Gi&aacute; : 7,45 tỷ.</p> - Li&ecirc;n hệ Mr Qu&yacute; ĐT : 0913076162.

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-pho-kim-ma-thuong-32m-5-tang-mt-36m-gia-745-tỷ

Bán nhà 65M2 căn tập thể tầng 1, mới đẹp, 29 Láng Hạ, Ba Đình

<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;">B&aacute;n nh&agrave; 65M2 căn tập thể tầng 1, mới đẹp, 29 L&aacute;ng Hạ, Ba Đ&igrave;nh</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;">+ Diện t&iacute;ch sử dụng 65m2, sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;">+ Nh&agrave; gồm 2 ph&ograve;ng ngủ, 1 bếp, 2 vệ sinh, trước - sau tho&aacute;ng m&aacute;t. Nh&agrave; đ&atilde; sửa đẹp nội thất đầy đủ, v&agrave;o ở ngay.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;">+ Vị tr&iacute;: Khu vực trung t&acirc;m, đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, an ninh tốt, giao th&ocirc;ng thuận tiện. Đường kh&ocirc;ng bị ngập nước ngay cả những ng&agrave;y H&agrave; Nội ngập lớn. Ph&ugrave; hợp để ở, l&agrave;m Vp cty hoặc vừa ở vừa kinh doanh online, trụ sở Vp. Khu tập thể chỉ c&oacute; 2 tầng, nh&agrave; ở tầng 1 rất thuận tiện, kh&ocirc;ng mất ph&iacute; gửi xe.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;">+ Gi&aacute; b&aacute;n n&eacute;t: 1.88 tỷ, kh&aacute;ch thực sự thiện ch&iacute; mua, c&oacute; ra lộc.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;" /> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: regular, arial; font-size: 12px;">+ Li&ecirc;n hệ mua b&aacute;n A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-65m2-can-tap-the-tang-1-moi-dep-29-lang-ha-ba-dinh

Cần bán nhà ngõ 89 phố Thái Hà dt 36 m2 x 3 t giá 3.57 tỷ

<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; word-spacing: 1px;">Cần b&aacute;n nh&agrave; ng&otilde; 89 phố Th&aacute;i H&agrave; dt 36 m2 x 3 t gi&aacute; 3.57 tỷ</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; word-spacing: 1px;">B&aacute;n nh&agrave; ng&otilde; 89 phố Th&aacute;i H&agrave;, Trung Liệt, Đống Đa.Nh&agrave; c&aacute;ch mặt phố 30m, ng&otilde; rộng 2 - 4m, &ocirc; t&ocirc; đỗ c&aacute;ch nh&agrave; 30m. Diện t&iacute;ch 36 m2 x&acirc;y 4 tầng, hiện trạng c&ograve;n tốt, chủ mới về sơn sửa lại ch&uacute;t c&oacute; thể ở lu&ocirc;n.Tầng 1: Ph&ograve;ng kh&aacute;ch, bếp v&agrave; ph&ograve;ng ăn, Tầng 2 + 3 mỗi tầng 1 ph&ograve;ng ngủ, 1 WC c&aacute;c ph&ograve;ng đều c&oacute; cửa sổ rộng tho&aacute;ng. Nh&agrave; nằm trong khu ph&acirc;n l&ocirc; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức n&ecirc;n rất văn minh lịch sự, đường ng&otilde; lu&ocirc;n lu&ocirc;n tho&aacute;ng m&aacute;t, sạch sẽ, gần c&aacute;c trường ĐH lớn như Thủy Lợi, C&ocirc;ng Đo&agrave;n, trung t&acirc;m thương mại Mipec, Vincom&hellip;.Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; word-spacing: 1px;">Gi&aacute; b&aacute;n 3.57 tỷ</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; word-spacing: 1px;">Li&ecirc;n hệ A. Thắng: 0888358855</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-nha-ngo-89-pho-thai-ha-dt-36-m2-x-3-t-gia-357-ty

Bán nhà Tôn Đức Thắng, ngõ Thịnh Hào 1, chỉ 2 tỷ

<span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;">B&aacute;n nh&agrave; T&ocirc;n Đức Thắng, ng&otilde; Thịnh H&agrave;o 1, chỉ 2 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;">25M2, x&acirc;y 4 tầng ki&ecirc;n cố: 3 PN, 2 WC</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;">Nh&agrave; đẹp, nhỏ nhắn , xinh xắn, c&aacute;ch mặt phố 10m l&agrave; ra Đường &ocirc; t&ocirc;, để ở hoặc c&oacute; thể vừa ở vừa kinh doanh online th&igrave; tuyệt vời.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;">Xung quanh nhiều tiện &iacute;ch, gần trường học, si&ecirc;u thị, 5 ph&uacute;t di chuyển l&agrave; đến Lăng B&aacute;c, Hồ Ho&agrave;n Kiếm, C&ocirc;ng vi&ecirc;n L&ecirc; nin, giao th&ocirc;ng đi lại thuận tiện.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;">Sổ Đỏ ch&iacute;nh chủ, sẵn s&agrave;ng giao dịch.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;">Gi&aacute; ch&agrave;o: 2 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial; font-size: 13.3333px;">LH A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-ton-duc-thang-ngo-thinh-hao-1-chi-2-ty

CHỈ 3 TỶ 8 QUÁ RẺ CHO MỘT SIÊU PHẨM Q.ĐỐNG ĐA, 51m2, SÁT PHỐ. LH: 0868808001

<p>+ Nh&agrave; nằm ở vị tr&iacute; trung t&acirc;m Q. Đống Đa, giao th&ocirc;ng thuận ti&ecirc;n tiếp gi&aacute;p với nhiều tuyến phố lớn: X&atilde; Đ&agrave;n, Ho&agrave;ng Cầu, Giảng V&otilde;, T&ocirc;n Đức Thắng, &Ocirc; Chợ Dừa&hellip;</p> <p>+ Nh&agrave; đẹp thiết kế phong c&aacute;ch hiện đại, diện t&iacute;ch 51m2, mặt tiền 4.6m, mỗi tầng 2 ph&ograve;ng đầy đủ c&ocirc;ng năng sử dụng.</p> <p>+ Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, sẵn s&agrave;ng giao dịch.</p> <p>+ Gi&aacute; b&aacute;n: 3 tỷ 8 ( thương lượng mạnh)</p> <p>+ Li&ecirc;n hệ: Nguyễn Dương &ndash; 0868.808.001 để được tư vấn v&agrave; xem nh&agrave; trực tiếp.</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/chi-3-ty-8-qua-re-cho-mot-sieu-pham-qdong-da-51m2-sat-pho-lh-0868808001

Anh bạn cần bán nhà gần Hồ Ba Mẫu, Đống Đa 2.65 tỷ

<span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">Anh bạn cần b&aacute;n nh&agrave; gần Hồ Ba Mẫu, Đống Đa 2.65 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;" /> <span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">+ Nh&agrave; ch&iacute;nh chủ gửi b&aacute;n ng&otilde; đường ven hồ 3 Mẫu. Dtich sử dụng l&agrave; 30m.</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;" /> <span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">Diện t&iacute;ch tr&ecirc;n sổ l&agrave; 27,2/30 m2 x 4 tầng, 2 ngủ, 2 vệ sinh, ph&ograve;ng bếp + kh&aacute;ch, ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi, chỗ để xe.</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;" /> <span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">+ Đi bộ ra hồ 3 Mẫu, gần c&aacute;c trường Đại học B&aacute;ch Khoa, X&acirc;y Dựng, Kinh tế, bệnh viện Bạch Mai, BV L&atilde;o Khoa, BV ...</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;" /> <span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">Gi&aacute; b&aacute;n 2,65 tỷ thương lượng mạnh,</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;" /> <span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">chuyển c&ocirc;ng t&aacute;c cần b&aacute;n nhanh,</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;" /> <span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">Đt li&ecirc;n hệ. A. Thắng: 0888358855</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;" /> <span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;; font-size: 18px;">Xin cảm ơn đ&atilde; đọc tin</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/anh-ban-can-ban-nha-gan-ho-ba-mau-dong-da-265-ty

Chung cư Golden Field Mỹ Đình bán căn 02 Ngủ 66M2 thông thủy

Chung cư Golden Field Mỹ Đ&igrave;nh b&aacute;n căn 02 Ngủ 66M2 th&ocirc;ng thủy<br style="box-sizing: border-box;" /> Cần b&aacute;n căn hộ chung cư Golden Field Mỹ Đ&igrave;nh, Nam Từ Li&ecirc;m. Diện t&iacute;ch 66m2, thiết kế gồm: 02 ph&ograve;ng ngủ, kh&aacute;ch, bếp 02 WC. Căn hộ sửa chữa đẹp, để lại to&agrave;n bộ nội thất, tivi, tủ lạnh, m&aacute;y giặt, giường tủ, tủ bếp, s&agrave;n gỗ, trần thạch cao...Ban c&ocirc;ng chếch Bắc, căn g&oacute;c, tho&aacute;ng m&aacute;t, sổ đỏ ch&iacute;nh chủ. Khu vực d&acirc;n tr&iacute; cao, gần c&aacute;c trường học, trường Quốc Tế, gần bến xe Mỹ Đ&igrave;nh, nhiều tiện &iacute;ch.... Gi&aacute; b&aacute;n: 2.41 tỷ<br style="box-sizing: border-box;" /> LH A. Thắng: 0888358855

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/chung-cu-golden-field-my-dinh-ban-can-02-ngu-66m2-thong-thuy

Bán nhà phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, 24m, 2 tầng, MT 5.5m, giá 1.45 tỷ

<p>+ Nh&agrave; gần ng&atilde; tư L&ecirc; Thanh Nghị - Bạch Mai &ndash; Thanh Nh&agrave;n. Gần c&aacute;c trường Đại Học : B&aacute;ch Khoa, Kinh Tế Quốc D&acirc;n, X&acirc;y Dựng&hellip;. Gần Bệnh Viện Bạch Mai, Bệnh viện Thanh Nh&agrave;n&hellip;. Tiện &iacute;ch xung quanh đầy đủ. Nh&agrave; ph&ugrave; hợp để ở hoặc mua cho con ở để đi học hay đầu tư cho sinh vi&ecirc;n thu&ecirc;. Gi&aacute; rẻ c&oacute; 60 tri&ecirc;u/m2.</p> <p>+ Nh&agrave; thuộc quận Hai B&agrave; Trưng sổ ri&ecirc;ng 24m2, vu&ocirc;ng vắn sẵn s&agrave;ng giao dịch, Mặt tiền 5,5m, X&acirc;y 2 tầng chắc chắn. Nội thất đầy đủ tiện nghi. Thiết kế 2 tầng, trước nh&agrave; c&oacute; s&acirc;n để xe, vui chơi cho trẻ, &ocirc;ng b&agrave; tập thể dục.</p> <p>+ Gi&aacute; : 1,45 tỷ</p> <p>+ Li&ecirc;n hệ Mr Qu&yacute;&nbsp; :&nbsp; 0913076162.</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-pho-bach-mai-hai-ba-trung-24m-2-tang-mt-55m-gia-145-ty

Bán nhà ô tô đỗ cửa phố Giang Văn Minh, Ba Đình, 46m, 4 tầng, MT 4.1m, giá 8.5 tỷ

<p>+ Nh&agrave; 4 tầng mới thiết kế đẹp, mặt tiền hơn 4m, &ocirc; t&ocirc; đỗ cửa, c&aacute;ch b&atilde;i gửi xe 50m , Đường th&ocirc;ng sang phố Đội Cấn, gần t&ograve;a nh&agrave; cao tầng đang ho&agrave;n thiện. Nh&agrave; để ở kết hợp kinh doanh, hoặc kinh doanh l&agrave;m văn ph&ograve;ng, c&aacute;c dịch vụ kh&aacute;c được.</p> <p>+ Diện t&iacute;ch sổ đỏ 46m2, sổ ch&iacute;nh chủ vu&ocirc;ng vắn. Mặt tiền 4,1m, X&acirc;y 4 tầng đẹp c&ograve;n mới. Nội thất đầy đủ tiện nghi, h&agrave;ng xịn nhập ngoại. Thiết kế :</p> <p>- Tầng 1: Th&ocirc;ng s&agrave;n, bếp + để xe, vệ sinh v&agrave; cầu thang.</p> <p>- Tầng 2,3: Mỗi tầng 2 Ph&ograve;ng + vệ sinh</p> <p>- Tầng 4 Ph&ograve;ng thờ v&agrave; s&acirc;n phơi.</p> <p>+ Nh&agrave; thuộc khu d&acirc;n tr&iacute; cao anh sinh tốt, an ninh tốt. Gần phố Đội Cấn, Ngọc H&agrave;, Giang Văn Minh, Kim M&atilde;&hellip; Giao th&ocirc;ng đi lại thuận tiện.</p> <p>+ Gi&aacute; : 8,5 tỷ</p> <p>+ Li&ecirc;n hệ MR Qu&yacute;&nbsp; ĐT :&nbsp; 0913076162.</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-o-to-do-cua-pho-giang-van-minh-ba-dinh-46m-4-tang-mt-41m-gia-85-tỷ

THÀNH CÔNG. Bán nhà Tầng 1, dt 64m, đã sửa rất đẹp, 2 ngủ, 2 wc 1.89 Tỷ

<span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG. B&aacute;n nh&agrave; Tầng 1, dt 64m, đ&atilde; sửa rất đẹp, 2 ngủ, 2 wc 1.89 Tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">B&aacute;n nh&agrave; tập thể ở TH&Agrave;NH C&Ocirc;NG BA Đ&Igrave;NH. Nh&agrave; 64m, đ&atilde; cải tạo rất đẹp, khu vực c&aacute;n bộ, d&acirc;n tr&iacute; cao, an ninh tốt, nh&agrave; gồm 2 ngủ , 1 kh&aacute;ch, 1 bếp, 2WC, nh&agrave; rất tho&aacute;ng m&aacute;t, đi lại rất tiện, khu d&acirc;n tr&iacute; cao n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; h&agrave;ng qu&aacute;n, rất sạch sẽ, nh&agrave; vị tr&iacute; rất đẹp, 1 bước l&agrave; ra phố, hồ Ho&agrave;ng Cầu, tho&aacute;ng s&aacute;ng. Chủ nh&agrave; ở c&oacute; lộc đ&atilde; mua nh&agrave; to n&ecirc;n thiện tr&iacute; b&aacute;n cho kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua nh&agrave; tập thể khu vực L&aacute;ng Hạ, Giảng V&otilde;, Th&agrave;nh C&ocirc;ng trung t&acirc;m quận Ba Đ&igrave;nh Quanh nh&agrave; rất nhiều trường học, trẻ con đi học rất gần, gần c&ocirc;ng vi&ecirc;n hồ Ho&agrave;ng Cầu.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">GI&Aacute; 1.89 TỶ</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">A. Thắng: 0888358855 Cung cấp th&ocirc;ng tin nh&agrave; b&aacute;n, cho thu&ecirc; ở trung t&acirc;m H&agrave; Nội</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/thanh-cong-ban-nha-tang-1-dt-64m-da-sua-rat-dep-2-ngu-2-wc-189-ty

Nở hậu, 36m2 x 3 tầng, mt 5M, đường Thái Hà

<span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Nở hậu, 36m2 x 3 tầng, mt 5M, đường Th&aacute;i H&agrave;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">3,59 tỷ, 36m2, 3 tầng, hướng: T&acirc;y Nam</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Diện t&iacute;ch sổ đỏ 36m2</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Mặt tiền: 5m</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Ph&ograve;ng ngủ: 2</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Vệ sinh: 3</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Thời gian x&acirc;y dựng: 10 năm.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">C&aacute;ch mặt phố Th&aacute;i H&agrave;: 30m</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">C&oacute; để xe ri&ecirc;ng biệt. Ng&otilde; xe ba g&aacute;c, tho&aacute;ng, m&aacute;t, an ninh tốt, d&acirc;n tr&iacute; cao.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Nh&agrave; ph&aacute;p l&iacute; sổ đỏ r&otilde; r&agrave;ng, nằm ở khu VIP tuyệt đẹp, th&ocirc;ng tho&aacute;ng m&aacute;t mẻ, tiện &iacute;ch xung quanh d&agrave;y đặc, tiếp gi&aacute;p với nhiều con đường lớn như L&aacute;ng Hạ, Th&aacute;i H&agrave;, Ch&ugrave;a Bộc, n&oacute;i chung l&agrave; đi đ&acirc;u cũng tiện, gần nh&agrave; h&agrave;ng, si&ecirc;u thị, ph&ograve;ng tập gym, rạp chiếu phim... An ninh tốt, d&acirc;n tr&iacute; cao, điện nước, quy hoạch ổn định.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(250, 250, 250);">Li&ecirc;n hệ:A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/no-hau-36m2-x-3-tang-mt-5m-duong-thai-ha

Chính chủ Gửi bán nhà 4 tầng ngõ 333 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

<p><strong>Ch&iacute;nh chủ Gửi &nbsp;b&aacute;n nh&agrave; 4 tầng ng&otilde; 333 Ng&ocirc; Xu&acirc;n Quảng, Tr&acirc;u Quỳ, Gia L&acirc;m, H&agrave; Nội.</strong></p> <p>- Cần b&aacute;n nh&agrave; 4 tầng ng&otilde; 333 Ng&ocirc; Xu&acirc;n Quảng, Tr&acirc;u Quỳ, Gia L&acirc;m, H&agrave; Nội.</p> <p>&nbsp;- Diện t&iacute;ch: 100m2 - Mặt tiền: 6m - Hướng: T&acirc;y Bắc, đường trước nh&agrave; 4m oto đỗ cửa. - Căn nh&agrave; được thiết kế 4 tầng với 8 ph&ograve;ng cho thu&ecirc; nhập 15 triệu mỗi th&aacute;ng.</p> <p>-Căn nh&agrave; nằm ở vị tr&iacute; rất đắc địa, c&aacute;ch trục đường ch&iacute;nh của Phố Th&agrave;nh Trung (ng&otilde; 333 Ng&ocirc; Xu&acirc;n Quảng) 20m, Đ&acirc;y l&agrave; tuyến phố trọng yếu ph&aacute;t triển của Tr&acirc;u Quỳ hiện tại, đối diện l&agrave; khu Shophouse đ&atilde; x&acirc;y dựng xong, gần đ&oacute; l&agrave; khu 31ha, l&agrave; khu đ&ocirc;ng d&acirc;n cư, d&acirc;n tr&iacute; cao. * Th&agrave;nh Trung Tuyến đường phố đang x&acirc;y dựng đi thẳng ra khu Vinhome v&agrave; Ocean Park khu An Lạc, Quốc lộ 5. Giao th&ocirc;ng cực kỳ thuận tiện. * Tiện &iacute;ch xung quanh: Trường học Viện N&ocirc;ng Nghiệp, bệnh viện đa khoa Gia L&acirc;m, Vinhomes, nh&agrave; h&agrave;ng ẩm thực, hiệu s&aacute;ch, qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;... * Rất ph&ugrave; hợp mua để kinh daonh cửa h&agrave;ng, nh&agrave; trọ&hellip;.</p> <p>- Gi&aacute; cả: 70tr/m2</p> <p>&nbsp;</p> <p>+ Văn ph&ograve;ng giao dịch : S2.08 01sh05 khu đ&ocirc; thị Vinhomes Ocean Park<br /> &nbsp;</p> <p>-Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: 0967395005. (miễn ph&iacute; m&ocirc; giới)</p> <p style="margin-left:.25in;">&nbsp;</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/chinh-chu-gui-ban-nha-4-tang-ngo-333-ngo-xuan-quang-trau-quy-gia-lam-ha-noi

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info


Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.