Nhà thuộc phố Quan Nhân, dt 22,5m, 4 tầng, mt 5m, nhỏ hơn 2 tỷ.

<span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">Nh&agrave; thuộc phố Quan Nh&acirc;n, dt 22,5m, 4 tầng, mt 5m, nhỏ hơn 2 tỷ.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">+ Vị tr&iacute; nh&agrave; gần trường cấp 1, cấp 2 Nh&acirc;n Ch&iacute;nh, Royal city, c&aacute;c cửa h&agrave;ng tiện &iacute;ch,....nh&agrave; đẹp xinh, ng&otilde; rộng xe m&aacute;y tr&aacute;nh, ba g&aacute;c v&agrave;o được, ngay s&acirc;n chơi.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">+ Thiết kế 4 tầng:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">- Tầng 1 : ph&ograve;ng kh&aacute;ch, bếp, wc</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">- Tầng 2, 3: Ph&ograve;ng ngủ, wc</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">- Tầng 4 : Gian thờ, s&acirc;n phơi rộng, tho&aacute;ng.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">+ Sổ đỏ ri&ecirc;ng, ch&iacute;nh chủ.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">Gi&aacute;: 1.83 tỷ</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px;">Li&ecirc;n hệ:A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nha-thuoc-pho-quan-nhan-dt-225m-4-tang-mt-5m-nho-hon-2-ty

Nhà 2 tầng trên mảnh đất 90m2 ,Cổ Nhuế 2, giá rẻ bất ngờ – 0987697097.

<p>Nh&agrave; 2 tầng tr&ecirc;n mảnh đất 90m2 ,Cổ Nhuế 2, gi&aacute; rẻ bất ngờ &ndash; 0987697097.</p> <p>Gia đ&igrave;nh cần nhượng lại mảnh đất 90m2, c&oacute; nh&agrave; 2 tầng, 4PN, 2WC . Hiện tại đang cho thu&ecirc; cả nh&agrave; mỗi th&aacute;ng 6,5 triệu. Ng&otilde; ba g&aacute;c tr&aacute;nh, c&aacute;ch &Ocirc; T&Ocirc; 40-50m.</p> <p>- Sổ đỏ ch&iacute;nh &nbsp;chủ</p> <p>- Diện t&iacute;ch sổ : 87m2( thực tế hơn).</p> <p>- Đường trước nh&agrave; 2,8 m, tho&aacute;ng 2 mặt, c&aacute;ch mặt đường Cổ Nhuế 50m.</p> <p>- Gi&aacute; : 43trieu/m2( 3,75 tỉ ).(c&oacute; thương lượng).</p> <p>Th&iacute;ch hơn x&acirc;y chung cư mini , hoặc tận dụng cho thu&ecirc;.</p> <p>- Vị tr&iacute; trung t&acirc;m, &nbsp;giao th&ocirc;ng thuận tiện.</p> <p>- Gần ĐẠI HỌC MỎ, HỌC VI&Ecirc;N T&Agrave;I CH&Iacute;NH, HỌC VIỆN CẢNH S&Aacute;T, BỆNH VIỆN PHƯƠNG Đ&Ocirc;NG,3 ph&uacute;t ra đường PHẠM VĂN ĐỒNG v&agrave; 100m sang khu đ&ocirc; thi RESCO cổ nhuế.</p> <p>- Gần trường học cấp 1, cấp 2 v&agrave; mầm non CỔ NHUẾ, khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c, th&acirc;n thiện..)</p> <p>Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; miễn ph&iacute; : mr Uy Ly ( miễn trung gian m&ocirc;i giới ).</p> <p>Hotline : 09876. 97097 ( zalo).</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nha-2-tang-tren-manh-dat-90m2-co-nhue-2-gia-re-bat-ngo-–-0987697097

Bán nhà, Vũ Thạnh, 3,5 tầng, 3 ngủ, chỉ 3 tỷ 400

<span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">B&aacute;n nh&agrave;, Vũ Thạnh, 3,5 tầng, 3 ngủ, chỉ 3 tỷ 400</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">B&aacute;n nh&agrave;, Vũ Thạnh, hưởng chọn tiện &iacute;ch s&acirc;n chung tập thể rộng m&ecirc;nh m&ocirc;ng, nh&agrave; 3,5 tầng, 3 ngủ chỉ 3 tỷ 400.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">+ Vị tr&iacute;: Nh&agrave; trong ng&otilde; Vũ Thạnh, ba bước ra hồ Giảng V&otilde;, Trung t&acirc;m mua sắm, sinh hoạt đẳng cấp bậc nhất H&agrave; Nội, khu vực d&acirc;n tr&iacute; cao, an ninh tốt đi đ&acirc;u cũng tiện, gần c&aacute;c trường cấp 1,2,3 danh tiếng của cả nước&hellip;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">+ Nh&agrave; thiết kế kh&aacute; ổn, C&aacute;c tầng tho&aacute;ng s&aacute;ng, nh&agrave; 3 ph&ograve;ng ngủ, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, bếp v&agrave; 3 wc, ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi...Dt T1 l&agrave; 33m, từ T2 35m v&agrave; đặc biệt s&aacute;ng dậy thể dục chạy bộ Hồ Giảng V&otilde;, kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh khoan kho&aacute;i, căng tr&agrave;n năng lượng cho một ng&agrave;y mới.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">+Chủ mới về ở lu&ocirc;n hoặc kho&aacute;c cho em n&oacute; c&aacute;i &aacute;o mới thật đẳng cấp.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">+ Gi&aacute; 3 tỷ 400 (C&oacute; gia lộc).</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">+ Sổ đỏ Ph&acirc;n l&ocirc; vu&ocirc;ng vức..</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Li&ecirc;n hệ trực tiếp dẫn xem nh&agrave; A. Thắng: 0888358855</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial; font-size: 16px;">Đ&agrave;m ph&aacute;n trực tiếp ch&iacute;nh chủ.</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-vu-thanh-35-tang-3-ngu-chi-3-ty-400

Bán gấp: Nhà đẹp Chợ Khâm Thiên - DT 37.5m2 - MT 4m - GIÁ CHỈ 2.85 tỷ

<p>????M&Ocirc; TẢ:</p> <p>???? Nh&agrave; s&aacute;t ng&otilde; Chợ Kh&acirc;m Thi&ecirc;n, dt 37.5m2, mt 4m, x&acirc;y 4 tầng chắc chắn.</p> <p>???? Tầng 1: ph&ograve;ng kh&aacute;ch, bếp</p> <p>???? Tầng 2+3: mỗi tầng 1 ph&ograve;ng ngủ kh&eacute;p k&iacute;n</p> <p>???? Tầng 4: Ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi.</p> <p>???? Nh&agrave; l&ocirc; g&oacute;c, ng&otilde; th&ocirc;ng ra L&ecirc; Duẩn, Hồ Bảy Mẫu c&oacute; thể kinh doanh nhỏ.</p> <p>???? Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, vu&ocirc;ng đ&eacute;t, cất k&eacute;t sẵn s&agrave;ng giao dịch.</p> <p>???? Gi&aacute; b&aacute;n: 2.85 tỷ</p> <p>????Li&ecirc;n hệ: 0️⃣8️⃣6️⃣8️⃣8️⃣0️⃣8️⃣0️⃣0️⃣1️⃣ Để được tư vấn v&agrave; xem nh&agrave;.</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-gap-nha-dep-cho-kham-thien-dt-375m2-mt-4m-gia-chi-285-ty

Cần Bán Tập thể Bắc Nghĩa Tân - gần viện E - giao nhà ngay

<span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">Cần B&aacute;n Tập thể Bắc Nghĩa T&acirc;n - gần viện E - giao nh&agrave; ngay</span><br style="font-family: Verdana; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">DTSD: 80M2 ( th&ocirc;ng tầng 5+ 6 )</span><br style="font-family: Verdana; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">Thiết kế: 03 ngủ, 02 vệ sinh, bếp, kh&aacute;ch</span><br style="font-family: Verdana; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">Ph&aacute;p l&yacute; chuẩn, sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, sang t&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng.</span><br style="font-family: Verdana; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">Gi&aacute;: 1.28 tỷ</span><br style="font-family: Verdana; font-size: 12px;" /> <span style="font-family: Verdana; font-size: 12px;">li&ecirc;n hệ chi tiết SĐT A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/can-ban-tap-the-bac-nghia-tan-gan-vien-e-giao-nha-ngay

Hiện tôi đang cần tiền đầu tư nên bán cắt lỗ, căn hộ C6, dt 78m2 Vinhomes DCapitale

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Hiện t&ocirc;i đang cần tiền đầu tư n&ecirc;n b&aacute;n cắt lỗ, căn hộ C6, dt 78m2 Vinhomes DCapitale</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Căn hộ t&ograve;a C6, tầng đế l&agrave; trung t&acirc;m thương mại, nh&igrave;n bể bơi, đường Trần Duy Hưng</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Diện t&iacute;ch 78m2.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Full đồ nội thất cao cấp đ&atilde; trang bị.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Tầng trung, view đẹp, tho&aacute;ng.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Vị tr&iacute; đắc địa: Gần trường học, bệnh viện, trung t&acirc;m th&agrave;nh phố, trung t&acirc;m thương mại...</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Được hưởng to&agrave;n bộ dịch vụ cao cấp của Vinhomes.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Gi&aacute;. 3. 3 tỷ</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">LH A Thắng 0888358855 để trao đổi th&ecirc;m v&agrave; đi xem ph&ograve;ng.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;" /> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-family: arial;">Xin cảm ơn.</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/hien-toi-dang-can-tien-dau-tu-nen-ban-cat-lo-can-ho-c6-dt-78m2-vinhomes-dcapitale

Bán CHTT có 02 phòng ngủ, tầng 2 Đường Thành Công, Ba Đình

<span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">B&aacute;n CHTT c&oacute; 02 ph&ograve;ng ngủ, tầng 2 Đường Th&agrave;nh C&ocirc;ng, Ba Đ&igrave;nh</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">V&igrave; l&yacute; do c&ocirc;ng việc n&ecirc;n t&ocirc;i cần b&aacute;n căn hộ tập thể Th&agrave;nh C&ocirc;ng, quận Ba Đ&igrave;nh, TP H&agrave; Nội.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">Vị tr&iacute;: Thuộc tầng 2 khu 5 tầng nh&agrave; C2 đường Th&agrave;nh C&ocirc;ng gần c&ocirc;ng an phường Th&agrave;nh C&ocirc;ng, gần chợ, trường tiểu học Th&agrave;nh C&ocirc;ng B, rất tiện đi lại.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">Diện t&iacute;ch: 60m2, bao gồm 2 ph&ograve;ng ngủ, bếp, vệ sinh, s&acirc;n phơi rộng</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">T&igrave;nh trạng nh&agrave;: Rất mới v&igrave; t&ocirc;i mới sửa lại mất cũng khoảng 200 triệu, nội thất đẹp, hiện đại, s&agrave;n gỗ, trần thạch cao, tiện nghi nội thất đủ đồ x&aacute;ch valy v&agrave;o ở lu&ocirc;n.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">Gi&aacute; t&ocirc;i b&aacute;n 1 tỷ 690 triệu</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Roboto, &quot;Roboto Condensed&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;">T&ocirc;i để lại số điện thoại A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-chtt-co-02-phong-ngu-tang-2-duong-thanh-cong-ba-dinh

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info

Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.