Chính chủ bán nhà đẹp sau chợ Việt Hưng

<p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; white-space: pre-line; -webkit-text-size-adjust: 100%;">B&aacute;n nh&agrave; tại số 15, ng&aacute;ch 32, ng&otilde; 94 Ng&ocirc; Gia Tự, Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội. Một số th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh như sau:</span></p> <p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; white-space: pre-line; -webkit-text-size-adjust: 100%;">1. Diện t&iacute;ch s&agrave;n: 36,8m2. Hướng: Đ&ocirc;ng Bắc </span></p> <p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; white-space: pre-line; -webkit-text-size-adjust: 100%;">2. Số tầng: 3 tầng, 1 tum</span></p> <p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; white-space: pre-line; -webkit-text-size-adjust: 100%;">3. Số ph&ograve;ng: 1 kh&aacute;ch, 1 bếp, 1 thờ, 3 ngủ, 1 ph&ograve;ng học/l&agrave;m việc, 3 vệ sinh, 2 tắm, 2 s&acirc;n thượng. Trừ ph&ograve;ng tắm/vệ sinh, c&aacute;c ph&ograve;ng c&ograve;n lại đều đủ &aacute;nh s&aacute;ng tự nhi&ecirc;n. </span></p> <p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; white-space: pre-line; -webkit-text-size-adjust: 100%;">4. Đủ giường, tủ, b&agrave;n học/l&agrave;m việc, b&agrave;n ăn, bếp ga, b&aacute;t đĩa, xoong nồi, tủ lạnh, m&aacute;y giặt, điều ho&agrave;,.. c&oacute; thể dọn đến ở ngay </span></p> <p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; white-space: pre-line; -webkit-text-size-adjust: 100%;">5. Ng&otilde; cụt, ngắn, c&oacute; s&acirc;n trước cửa. &Ocirc; t&ocirc; đỗ c&aacute;ch nh&agrave; 50m. 150m ra đến đường Ng&ocirc; Gia Tự. Ngay sau chợ Việt Hưng. C&aacute;ch trường học 500m, c&aacute;ch bệnh viện đa khoa Đức Giang 1km, c&aacute;ch chợ Kim Quan 1km, chợ tự ph&aacute;t c&aacute;ch 500m</span></p> <p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; white-space: pre-line; -webkit-text-size-adjust: 100%;">6. Gi&aacute; b&aacute;n: 2,95 tỷ</span></p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/chinh-chu-ban-nha-dep-sau-cho-viet-hung

Bán nhà ngõ 31 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng 45m2x5 Tầng, Kinh doanh tốt, ô tô đỗ cửa, giá 3,95 tỷ

<p>B&aacute;n nh&agrave; mặt ng&otilde; 31 Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n, Hai B&agrave; Trưng diện t&iacute;ch 45m2x5 tầng, &ocirc; t&ocirc; đỗ cửa, kinh doanh tốt, gi&aacute; 3.95 tỷ.</p> <p>Nh&agrave; mới x&acirc;y được 5 năm c&ograve;n rất mới v&agrave; chắc chắn, thiết kế hiện đại đầy đủ c&ocirc;ng năng sử dụng:</p> <p>Tầng 1 l&agrave; ph&ograve;ng kh&aacute;ch, khu bếp v&agrave; vệ sinh phụ</p> <p>Tầng 2,3,4 mỗi tầng 2 ph&ograve;ng ngủ rộng, vệ sinh giữa</p> <p>Tầng 5 l&agrave; ph&ograve;ng thờ v&agrave; s&acirc;n phơi</p> <p>Nội thất cơ bản đầy đủ c&ograve;n rất mới với hệ thống cửa ch&iacute;nh, cầu thang v&agrave; cửa th&ocirc;ng ph&ograve;ng được l&agrave;m từ gỗ Lim nguy&ecirc;n khối, s&agrave;n gỗ nhập khẩu, hệ thống đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng hiện đại sang trọng&hellip;Vị tr&iacute; trung t&acirc;m quận Hai B&agrave; Trưng kinh doanh tốt đa dạng, ng&otilde; th&ocirc;ng sang phố Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n v&agrave; khu ph&acirc;n l&ocirc; 651 Minh Khai rất thuận tiện cho sinh hoạt,&hellip;</p> <p>Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, gi&aacute; 3.95 tỷ ( C&oacute; thương lượng)</p> <p>Li&ecirc;n hệ trực tiếp xem nh&agrave;: Em Phong: 0357576941 (miễn trung gian)</p> <p>&nbsp;</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-ngo-31-tran-khat-chan-hai-ba-trung-45m2x5-tang-kinh-doanh-tot-o-to-do-cua-gia-395-ty

Bán nhà ngõ 184 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng 45m2x5 Tầng, Kinh doanh tốt, ô tô đỗ cửa, giá 3,95 tỷ

<p>B&aacute;n nh&agrave; mặt ng&otilde; 184 Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n, Hai B&agrave; Trưng diện t&iacute;ch 45m2x5 tầng, &ocirc; t&ocirc; đỗ cửa, kinh doanh tốt, gi&aacute; 3.95 tỷ.</p> <p>Nh&agrave; mới x&acirc;y được 5 năm c&ograve;n rất mới v&agrave; chắc chắn, thiết kế hiện đại đầy đủ c&ocirc;ng năng sử dụng:</p> <p>Tầng 1 l&agrave; ph&ograve;ng kh&aacute;ch, khu bếp v&agrave; vệ sinh phụ</p> <p>Tầng 2,3,4 mỗi tầng 2 ph&ograve;ng ngủ rộng, vệ sinh giữa</p> <p>Tầng 5 l&agrave; ph&ograve;ng thờ v&agrave; s&acirc;n phơi</p> <p>Nội thất cơ bản đầy đủ c&ograve;n rất mới với hệ thống cửa ch&iacute;nh, cầu thang v&agrave; cửa th&ocirc;ng ph&ograve;ng được l&agrave;m từ gỗ Lim nguy&ecirc;n khối, s&agrave;n gỗ nhập khẩu, hệ thống đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng hiện đại sang trọng&hellip;Vị tr&iacute; trung t&acirc;m quận Hai B&agrave; Trưng kinh doanh tốt đa dạng, ng&otilde; th&ocirc;ng sang phố Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n v&agrave; khu ph&acirc;n l&ocirc; 651 Minh Khai rất thuận tiện cho sinh hoạt,&hellip;</p> <p>Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, gi&aacute; 3.95 tỷ ( C&oacute; thương lượng)</p> <p>Li&ecirc;n hệ trực tiếp xem nh&agrave;: Em Phong: 0357576941 (miễn trung gian)</p> <p>B&aacute;n nh&agrave; mặt ng&otilde; 184 Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n, Hai B&agrave; Trưng diện t&iacute;ch 45m2x5 tầng, &ocirc; t&ocirc; đỗ cửa, kinh doanh tốt, gi&aacute; 3.95 tỷ.</p> <p>Nh&agrave; mới x&acirc;y được 5 năm c&ograve;n rất mới v&agrave; chắc chắn, thiết kế hiện đại đầy đủ c&ocirc;ng năng sử dụng:</p> <p>Tầng 1 l&agrave; ph&ograve;ng kh&aacute;ch, khu bếp v&agrave; vệ sinh phụ</p> <p>Tầng 2,3,4 mỗi tầng 2 ph&ograve;ng ngủ rộng, vệ sinh giữa</p> <p>Tầng 5 l&agrave; ph&ograve;ng thờ v&agrave; s&acirc;n phơi</p> <p>Nội thất cơ bản đầy đủ c&ograve;n rất mới với hệ thống cửa ch&iacute;nh, cầu thang v&agrave; cửa th&ocirc;ng ph&ograve;ng được l&agrave;m từ gỗ Lim nguy&ecirc;n khối, s&agrave;n gỗ nhập khẩu, hệ thống đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng hiện đại sang trọng&hellip;Vị tr&iacute; trung t&acirc;m quận Hai B&agrave; Trưng kinh doanh tốt đa dạng, ng&otilde; th&ocirc;ng sang phố Trần Kh&aacute;t Ch&acirc;n v&agrave; khu ph&acirc;n l&ocirc; 651 Minh Khai rất thuận tiện cho sinh hoạt,&hellip;</p> <p>Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ, gi&aacute; 3.95 tỷ ( C&oacute; thương lượng)</p> <p>Li&ecirc;n hệ trực tiếp xem nh&agrave;: Em Phong: 0357576941 (miễn trung gian)</p> <p>&nbsp;</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-nha-ngo-184-tran-khat-chan-hai-ba-trung-45m2x5-tang-kinh-doanh-tot-o-to-do-cua-gia-395-ty

Bán tập thể E5 Phương Mai, 65m2, tầng 1 nhà đẹp, thoáng

<span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">B&aacute;n tập thể E5 Phương Mai, 65m2, tầng 1 nh&agrave; đẹp, tho&aacute;ng</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Diện t&iacute;ch 65m2, nh&agrave; sửa đẹp, c&oacute; s&agrave;n gỗ, tủ bếp, điều h&ograve;a, n&oacute;ng lạnh&hellip;.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Căn hộ ngay tầng 1, tho&aacute;ng, s&aacute;ng tiện sinh hoạt, đi lại, trước mặt l&agrave; s&acirc;n rộng tiện để xe, ph&iacute;a sau cũng l&agrave; mặt ng&otilde; th&ocirc;ng đi lại thuận tiện</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Khu trung t&acirc;m, d&acirc;n tr&iacute; cao, gần trường chợ, ĐH B&aacute;ch Khoa, KTQD, X&acirc;y Dựng, bệnh viện Bạch Mai&hellip;.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">Gi&aacute; b&aacute;n 1,95 tỷ (c&oacute; thương lượng), SĐCC.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;" /> <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Arial, tahoma, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify;">LH A. Thắng: 0888358855 xem nh&agrave; ngay</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-tap-the-e5-phuong-mai-65m2-tang-1-nha-dep-thoang

Bán gấp nhà ngõ 29 Vũ Thạnh giá 2 tỷ, 19m2, ngõ nông, SĐCC

<span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">B&aacute;n gấp nh&agrave; ng&otilde; 29 Vũ Thạnh gi&aacute; 2 tỷ, 19m2, ng&otilde; n&ocirc;ng, SĐCC</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Diện t&iacute;ch sổ đỏ 19m2</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Mặt tiền rộng 3,2m</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Hướng Đ&ocirc;ng Nam</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">+Mảnh đất vu&ocirc;ng vắn, kh&ocirc;ng lỗi phong thủy, ph&ugrave; hợp kh&aacute;ch mua về x&acirc;y dựng theo mục đ&iacute;ch sử dụng.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">+ Nh&agrave; thuộc khu trung t&acirc;m Quận Đống Đa l&agrave; một trong bốn Quận l&acirc;u đời nhất H&agrave; Nội c&oacute; D&acirc;n tr&iacute; cao, An ninh tốt, D&acirc;n sinh an l&agrave;nh.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Ng&otilde; rộng xe ba g&aacute;c ra v&agrave;o, c&oacute; vị tr&iacute; đẹp với Đường th&ocirc;ng tứ ph&iacute;a, đi lại thuận tiện. D&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c. C&aacute;c khu vui chơi giải tr&iacute;, trường học, bệnh viện rất gần n&ecirc;n thuận tiện cho Sinh hoạt.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">B&aacute;n 2 tỷ , sang t&ecirc;n ngay</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">LH A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/ban-gap-nha-ngo-29-vu-thanh-gia-2-ty-19m2-ngo-nong-sdcc

Nhà ngõ ô tô, KD tốt, thông các ngả, Lương Đình Của 42m2 chỉ 5,9 tỷ

<span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">Nh&agrave; ng&otilde; &ocirc; t&ocirc;, KD tốt, th&ocirc;ng c&aacute;c ngả, Lương Đ&igrave;nh Của 42m2 chỉ 5,9 tỷ</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">- Nh&agrave; ph&acirc;n l&ocirc;, &ocirc; t&ocirc; đỗ cửa, xe để trong nh&agrave; được, nằm vị tr&iacute; trung t&acirc;m quận Đống Đa, cơ sở hạ tầng đ&atilde; ph&aacute;t triển ổn định, th&ocirc;ng ra đường Giải Ph&oacute;ng, phố Phương Mai, Lương Đ&igrave;nh Của, Đ&ocirc;ng T&aacute;c, Phạm Ngọc Thạch, T&ocirc;n Thất T&ugrave;ng, Ch&ugrave;a Bộc, Đ&ocirc;ng T&aacute;c...</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">- Kinh doanh tốt, 2 mặt tho&aacute;ng trước, sau vĩnh viễn - Khu vực đ&ocirc;ng d&acirc;n, đầu ng&otilde; kinh doanh sầm uất, gần chợ, trường MN, cấp 1,2, trung t&acirc;m thương mại, chỉ 500m l&agrave; đến trường ĐH Kinh Tế QD, ĐH B&aacute;ch Khoa, ĐH X&acirc;y Dựng, đại học Y H&agrave; Nội. Gần nhiều bệnh viện lớn của cả nước: BV Bạch Mai, Bv L&atilde;o Khoa, Tai Mũi Họng TƯ, BV đại học Y... Nh&agrave; 4 tầng b&ecirc; t&ocirc;ng cốt th&eacute;p rất chắc chắn được thiết kế:</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">- Tầng 1: Chỗ để xe, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, bếp, WC.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">- Tầng 2,3: 2 ph&ograve;ng ngủ, WC.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">- Tầng 4: Ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">- Sổ đỏ vu&ocirc;ng vắn, sẵn s&agrave;ng giao dịch. Gi&aacute;: 5,9 tỷ ( thương lượng )</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">LH: A. Thắng: 0888358855</span>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nha-ngo-o-to-kd-tot-thong-cac-nga-luong-dinh-cua-42m2-chi-59-ty

Nhà 4 tầng , diện tích 25m2, mt 3,7m2 , cổ nhuế 2, giá tốt.

<p>Nh&agrave; 4 tầng , diện t&iacute;ch 25m2, mt 3,7m2 , cổ nhuế 2, gi&aacute; tốt.</p> <p>Sổ đỏ ch&iacute;nh chủ.</p> <p>Diện t&iacute;ch : 25m2.</p> <p>Hiện trạng nh&agrave; 4 tầng ki&ecirc;n cố chắc chắn, đường trước nh&agrave; rộng 3m.</p> <p>Thiết kế : 2PN , 3WC, ph&ograve;ng kh&aacute;ch, khu bếp, ph&ograve;ng thờ, s&acirc;n phơi.</p> <p>Gần HVCS, dự &aacute;n đường T&Acirc;Y THĂNG LONG&nbsp; đang thi c&ocirc;ng.</p> <p>Th&iacute;ch hợp với vợ ch&ocirc;ng trẻ, hoặc c&aacute;n bộ nh&agrave; nước.</p> <p>Khu vực c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; nước, th&acirc;n thiện , h&ograve;a đồng.</p> <p>Gi&aacute; 1,7 tỉ.( c&oacute; thương lượng).</p> <p>Li&ecirc;n hệ xem nh&agrave; miễn ph&iacute; : mr Uy Ly ( miễn trung gian m&ocirc;i giới ).</p> <p>Hotline : 09876. 97097 ( zalo ).</p> <p>&nbsp;</p>

source http://nhadathanoi.org/nha-dat/nha-4-tang-dien-tich-25m2-mt-37m2-co-nhue-2-gia-tot

Tin đăng mới

Lời khuyên

Hỏi - Ðáp

TƯ VẤN NỘI - NGOẠI THẤT

Tư vấn nội - ngoại thất từ chuyên gia
hungthinh.info

Mua bán nhà đất | Bất động sản | Cho thuê nhà đất ,...
HUNGTHINH.INFO với hơn 1.000.000 tin Mua bán và cho thuê nhà đất tại Việt Nam. Chúng tôi liệt kê danh sách nhiều thông tin nhà đất nhất phục vụ mọi nhu cầu, từ phòng trọ tới biệt thự cao cấp. Bạn là nhà đầu tư hay gia đình cần nhà để ở? HUNGTHINH.INFO đều có thể giúp bạn. Tìm tin bán nhà đất hoặc cho thuê nhà đất mới nhất bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc các đường link ngay trên trang chủ.